Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wartość różnych towarów

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Za pomocą pieniądza wyrażana jest pośrednio wartość różnych towarów. Pozwala on określić ich wzajemny stosunek wartościowy i ustalać relacje w procesie wymiany. To, że pieniądz spełni funkcję miernika wartości, nie oznacza, ŻE: on właśnie sprawia, iż wartość jest wymierna. Wszystkie towary, w tej liczbie i złoto, mają określoną wartość, są wytworami jednorodnej pracy abstrakcyjnej i dlatego właśnie są porównywalne. Pieniądz ułatwia tylko porównywanie wartości poszczególnych towarów będąc ogólnym wyrazicielem i miernikiem ich wartości. Wartość towaru wyrażoną w pieniądzu nazywamy ceną towaru. Cena towaru wyraża więc wartość danego towaru za pomocą określonej ilości pieniądza. Jednostką miary wartości towarów staje się więc określona jednostka pieniężna. Wielkość jednostki pieniężnej ustala władza państwowa lub bank emisyjny. Ustalonej jednostce pieniężne] władza emisyjna nadaje określoną nazwę, formę prawną, dzieli ją wreszcie na mniejsze jednostki. W poszczególnych krajach występują więc odrębne narodowe jednostki pieniężne, takie jak dolar ($), funt sterling. (.i:), frank francuski (Fr) i wiele innych. Każda z nich wyraża określoną wartość, dzieli się na mniejsze jednostki mające swoje nazwy. Władze emisyjne mogą ustalić dowolnie wielką jednostkę pieniężną, mogą zmieniać jej wielkość, nazwę, formę zewnętrzną I. Abstrahując na razie od innych-czynników wpływających na kształtowanie się cen można powiedzieć, że przy określonej skali cen ceny zależą od wartości towarów i wielkości jednostki pieniężnej. Im wyższa wartość towaru, tym wyższa cena. Przeciwnie im większa wielkość jednostki pieniężnej, tym niższa cena. Ceny ulegają zmianom, gdy zmieniamy skalę cen, tzn. wielkość jednostki pieniężnej. Po wprowadzeniu we Francji nowego franka równającego się 100 starym frankom ceny uległy automatycznej obniżce. Cena samochodu, która wynosiła np. 2 000 000 starych franków, obniżyła się do 20000 nowych franków. Wartość samochodu nie uległa oczywiście żadnej zmianie, zmieniła się jedynie jednostka miary – frank. [podobne: , osuszacze powietrza, konstrukcje stalowe, aranżacje wnętrz ]
[więcej w: ilustris, szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]
[przypisy: ilustris, szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ilustris przydomowe oczyszczalnie ścieków szlifierka kątowa allegro