Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Podstawowe sprzeczności produkcji towarowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Produkcja towarowa pieniądza i prawo wartości jest pracą konkretną, gdyż występuje zawsze w jakiejś określonej formie. Praca abstrakcyjna i praca konkretna stanowią nierozerwalną całość; są to dwie strony przejawiania się pracy w procesie wytwórczym. Sprzeczności Przesłanki, które zrodziły produkcję towarową, stają się jednocześnie podstawą rozwijających się w niej sprzeczności prowadzących do zakłóceń w rozwoju i funkcjonowaniu go- spodarki. Sprzeczności te wynikają z istoty i charakteru wzajemnych społecznych więzi i stosunków łączących a zarazem przeciwstawiających sobie producentów towarów. Społeczny podział pracy stanowiący jedną z podstawowych przesłanek produkcji towarowej łączy poszczególnych producentów w wielki kolektyw wytwórczy, którego członkowie są wzajemnie ód siebie uzależnieni – jedni pracują dla drugich wzajemnie współdziałając w społecznym procesie produkcji. Im bardziej podzielona jest praca w społeczeństwie, im więcej jest gałęzi produkcji i rodzajów pracy, tym większa jest wzajemna zależność wszystkich wytwórców towarów. Jednocześnie jednak producenci zostają oddzieleni od siebie, tworzą samodzielne, wyodrębnione jednostki produkcyjne. Jest to wynikiem powstawania i rozwoju prywatnej własności środków produkcji, która usamodzielnia własnościowo poszczególnych producentów, oddzielając ich i przeciwstawiając sobie. Społeczny podział pracy wymaga określonych proporcji w przydziale pracy do poszczególnych zawodów czy gałęzi wytwarzania, dostosowania produkcji do potrzeb społeczeństwa, natomiast prywatna własność środków produkcji przeciwstawia sobie odosobnionych producentów, utrudnia społeczne współdziałanie produkcyjne i staje się podstawą walki konkurencyjnej, a tym samym wnosi do życia gospodarczego elementy anarchii produkcji. Sprzeczność między społecznym podziałem pracy a własnościowym wyodrębnieniem peszczególnych producentów prowadzi do drugiej sprzeczności- między społecznym charakterem pracy a prywatną formą jej przejawiania się. [hasła pokrewne: , maszyny pakujące, meble pracowniczne, blaty granitowe ]
[podobne: blog białek, brama garażowa, cyklofosfamid ]
[przypisy: blog białek, brama garażowa, cyklofosfamid ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blog białek brama garażowa cyklofosfamid