Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Ciała pęczniejące

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Z chwilą zetknięcia się z wodą substancje zdolne do pęcznienia przyciągają jej cząsteczki ze znaczną siłą, która przezwycięża siły przyciągania pomiędzy drobinami lub micelami substancji pęczniejącej i powoduje ich rozluźnienie. Dookoła nich tworzą się otoczki wodne, przy czym wielkość tych tzw. powłok hydratacyjnych lub solwatacyjnych zależy od właściwości elektrycznych danej cząsteczki lub grupy cząstek ciała pęczniejącego. Grupy —OH, —CO, —COOH, —NH2 są hydrofilowe, tzn. przyciągają wodę, podczas gdy grupy hydrofobowe, np. —CH3 lub —C2H5, nie wykazują powinowactwa do dipoli wody. Wiązaniu pierwszych drobin wody towarzyszy wydzielanie się znacznych ilości ciepła. Na początku procesu pęcznienia siły przyciągania wody Są bardzo wielkie i mogą spowodować powstanie ciśnień sięgających kilkuset atmosfer. (Zastosowanie substancji pęczniejących do rozrywania kości czaszki). Rozróżniamy ciała pęczniejące w sposób ograniczony i nieograniczony. U pierwszych, do których należy celuloza i skrobia, proces pęcznienia ustaje z chwilą osiągnięcia przez substancję pęczniejącą stanu nasycenia wodą. Substancja ulega międzymolekularnemu rozluźnieniu, a jej elementy strukturalne — cząsteczki lub agregaty cząsteczek (zwane też micelami — ulegają rozsunięciu wskutek przenikania między nie wody; jednak w pewnych jeszcze punktach są ze sobą połączone za pomocą mostków utworzonych z wartościowości głównych. Utrzymuje się dzięki temu rusztowanie w kształcie szkieletu lub siatki; przestrzenie rusztowania, tzw. przestrzenie międzymicelarne, są wypełnione wodą. Pewne substancje pęczniejące, np. agar, tworzą z wodą w niższych temperaturach sztywną galaretę lub żel nawet wówczas, gdy stężenie ich w wodzie jest niższe niż 1 % . W substancjach o nieograniczonym pęcznieniu (np. guma arabska lub wysuszone białko jaja kurzego) wnikanie drobin wody pomiędzy drobiny substancji zachodzi tak długo, dopóki jej cząstki nie zostaną zupełnie oddzielone i nie przejdą do roztworu. [przypisy: Loty Gdańsk Hamburg, bielizna damska, Chwilówki online, mieszkanie do wynajęcia w Poznaniu ]
[podobne: konimpex, pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe ]
[przypisy: konimpex, pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konimpex ogrody zimowe pieniądz kruszcowy