Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wysoka specjalizacja funkcji spełnianych przez organy rośliny

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wysoka specjalizacja funkcji spełnianych przez organy rośliny sprawia, że nawet autotrofy odżywiają całe kompleksy tkankowe przez doprowadzenie do nich substancji pokarmowych z ośrodków syntezy. W ten sposób wszystkie pozbawione chlorofilu komórki rośliny wyższej (komórki epidermy, rdzenia, korzenia itd.) są zaopatrywane w węglowodany, a zapewne i w inne jeszcze substancje, jak pewne hormony, witaminy itp. Jednak przemiana materii tych komórek nie odbiega od zasadniczego metabolizmu charakterystycznego dla autotrofów, ponieważ jest rzeczą obojętną, czy cukier zużywany przez daną komórkę w procesach oddechowych powstał w niej właśnie jako produkt fotosyntezy, czy też został do niej doprowadzony z innej komórki. Jeżeli jednak cały organizm utracił zdolność do samożywności, jak to ma miejsce np. u wielu bakterii i grzybów, w jego przemianie materii pojawiają się pewne cechy specyficzne, związane (podobnie jak u zwierząt) ze szczególnymi sposobami zdobywania i pobierania z zewnątrz potrzebnych mu substancji organicznych. Charakterystyczne cechy odżywiania się heterotrofów będą przedmiotem niniejszego rozdziału. Wiele roślin cudzożywnych rozwija się na pożywkach nieorganicznych, używanych do hodowli autotrofów, jeżeli tylko są one wzbogacone w związek organiczny wykorzystywany przez nie jako źródło węgla. Pewne rośliny wymagają ponadto dodatku organicznych związków azotu. Istnieją różne stopnie i odcienie heterotrofii. Organizmy cudzożywne dzielimy zazwyczaj na dwie obszerne grupy: na rozze (saprofity) i pasożyty. Roztocze są to organiczny cudzożywne, które czerpią pokarm organiczny z martwych szczątków roślinnych lub zwierzęcych, rozpuszczając za pomocą enzymów i pochłaniając następnie związki zawierające węgiel lub azot. Odżywianie się roztoczy jest przyczyną stałego rozkładu i butwienia martwych szczątków organicznych w przyrodzie. [patrz też: , pompy hydrauliczne, urządzenia gastronomiczne, podesty magazynowe ]
[przypisy: ogrody zimowe, internetia kontakt, podesty magazynowe ]
[podobne: ogrody zimowe, internetia kontakt, podesty magazynowe ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: internetia kontakt ogrody zimowe podesty magazynowe