Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Popiół

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wszystkie te związki, jak to wynika z analizy elementarnej, są złożone ze stosunkowo nieznacznej liczby pierwiastków — C, O, H, N, S, p. Każdy zwęglony kawałek drzewa świadczy, że ilościowo przeważa wśród tych pierwiastków węgiel, stanowiąc około 50% suchej masy. Sucha masa, oprócz wymienionych poprzednio zasadniczych pierwiastków wchodzących w skład związków organicznych, zawiera zawsze w znacznym procencie także inne pierwiastki. Popiół, który pozostaje po spaleniu materiału roślinnego, składa się w przeważającej części z tlenków tych pierwiastków. Jeżeli wysuszony materiał roślinny spala się przy dostępie powietrza, wówczas pewne pierwiastki ulatniają się w postaci gazów spalinowych (C02, H20, NHz, S02), natomiast większość ich pozostaje w popiele w postaci tlenków lub węglanów. W liściach, np. w liściach tytoniu (cygara, papierosy), 10—20% suchej masy przy pada wyłącznie na związki nieorganiczne; w nasionach i owocach zawartość popiołu wynosi zazwyczaj tylko 1—5% suchej masy. Zamieszczona powyżej tabela daje pewien przegląd zawartości popiołu w kilku roślinach oraz występowania w nim pewnych pierwiastków. Jak widać z tabeli, w popiele przeważają ilościowo pierwiastki: potas, wapń i fosfor. Obok nich występują również sód, magnez, żelazo, krzem, chlor, często glin, mangan, bor, miedź, cynk, a ponadto duża liczba nie wymienionych w niej, zazwyczaj rzadkich pierwiastków, w nieznacznych zwykle ilościach. Można więc chyba zaryzykować twierdzenie, że nie ma prawie pierwiastka chemicznego, który by nie został wykryty w popiele roślinnym. W zależności Od rodzaju rośliny i Środowiska występują duże różnice w składzie pierwiastkowym popiołu. Na podstawie jednak analiz tego typu nie można w żadnym razie stwierdzić, czy występujące W roślinie pierwiastki są dla niej niezbędne, czy też sa przypadkową domieszką. Wyjaśnienie tych problemów można uzyskać jedynie przez przeprowadzenie ścisłych doświadczeń nad odżywianiem się roślin; temat ten zostanie omówiony bliżej w jednym z następnych rozdziałów. [przypisy: kasy fiskalne kraków, naprawa rolet warszawa, figurki marvel, Profile aluminiowe ]
[podobne: rolstal, konimpex, pieniądz kruszcowy ]
[podobne: rolstal, konimpex, pieniądz kruszcowy ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konimpex pieniądz kruszcowy rolstal