Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wnikanie wody do osmometru

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wnikanie wody do osmometru ustaje dopiero z chwilą, gdy ciśnienie hydrostatyczne, wywołane rozcieńczeniem i zwiększeniem objętości roztworu, a mierzone wysokością słupa cieczy w rurce manometrycznej, zahamuje dalsze wnikanie wody. Ciśnieniem osmotycznym nazywamy ciśnienie, którego należy użyć dla zahamowania dalszego przyrostu objętości roztworu w osmometrze. Wtedy ustala się stan równowagi, W którym liczba cząsteczek wody wnikających do osmometru jest równa liczbie drobin opuszczających go. Ciśnienia zewnętrzne przewyższające ciśnienie osmotyczne będą wyciskać z niego wodę. Stąd wynika, że przy rozcieńczaniu roztworu na drodze osmotycznego wnikania wody zostaje wykonana pewna praca, natomiast stężanie roztworu w osmometrze wymaga nakładu pracy. Wartość osmotyczna jest wielkością charakteryzującą zdolność danego roztworu, kontaktującego się przez błonę z rozpuszczalnikiem, do pobierania wody i wytwarzania odpowiedniego ciśnienia hydrostatycznego. W stałej temperaturze wysokość wartości osmotycznej zależy przede wszystkim od stężenia, czyli liczby cząsteczek rozpuszczonych w jednostce objętości. Chemiczna natura tych cząsteczek nie ma znaczenia; wyjątek stanowią elektrolity ze względu na ich dysocjację. Ponadto stwierdzono, że wartość osmotyczna jest odwrotnie proporcjonalna do ciężaru cząsteczkowego substancji osmotycznej. Substancje o wielkich cząsteczkach mogą wiec wytwarzać tylko bardzo słabe ciśnienia. W rozcieńczonych roztworach rzeczywistych substancji nie dysocjujących (aż do stężeń rzędu 0,1 M) ciśnienie osmotyczne jest równe ciśnieniu, jakie wywierałaby substancja rozpuszczona, gdyby się znajdowała W stanie gazowym w tej samej objętości (bez cząsteczek rozpuszczalnika). W stężeniach wyższych występuje odchylenie od tego prawa. mola gazu zamkniętego w objętości 1 litra wywiera ciśnienie 2,24 atm.; mola substancji niedysocjującej rozpuszczonej w wodzie (roztwór molalny; roztwory molarne mają wyższe stężenia) w naczyniu odgraniczonym błoną półprzepuszczalną wytwarza ciśnienie hydrostatyczne 2,24 atm. [hasła pokrewne: księgowość warszawa, organizacja wesela warszawa, odnowa biologiczna, Przeprowadzki międzynarodowe ]
[hasła pokrewne: szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy ]
[więcej w: szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przydomowe oczyszczalnie ścieków szlifierka kątowa allegro wiązar dachowy