Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wielkosc czasteczek bialka

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Wielkość cząsteczek białka (masa cząsteczkowa jest często wielokrotnością liczby 17 600 i może dojść do kilku milionów wskutek zespalania sie setek aminobudowa chemiczna białek kwasów) jest przyczyną ich koloidalnych właściwości. Rodzaj łańcuchów bocznych wywiera wpływ na tworzenie się powłok wodnych dookoła cząsteczek białka, a tym samym określa trwałość roztworu białka; wyjaśnia też wielki wpływ wywierany przez sole (wygalanie pewnych białek przez stężone roztwory soli), oraz przez jony wodoru na takie roztwory. Ogrzewanie powoduje z reguły nieodwracalną koagulację (denaturację) białek. O znaczeniu jonów wodorowych wspomniano już przy omawianiu pęcznienia i adsorpcji; zagadnienie to wymaga jednak uzupełnienia. Stężenie jonów wodorowych (cH) wyraża się w fizjologii zazwyczaj jako ujemny logarytm stężenia i oznacza symbolem pH. PH 7 oznacza, że w 1 litrze wody znajduje sie 10—7 • 1,008 g jonów H (w temperaturze 220). ponieważ woda dysocjuje w minimalnym stopniu na jony i OH—, a iloczyn zdysocjowanych cząsteczek pozostaje w pewnym określonym stosunku (który określa stała dysocjacji) do stężenia niezdysocjowanej reszty, dla określenia stopnia kwasowości lub zasadowości roztworu wystarcza jedynie znajomość stężenia jonów wodorowych. W wodzie o temperaturze 220 znajduje się 10—7 równoważnika jonów H w litrze i tyleż jonów OH, PH wiec wynosi 7. Większe stężenie jonów wodorowych, wyrażone niższymi wartościami pH, oznacza, że roztwór ma odczyn kwaśny, mniejsze zaś stężenie jonów H (a tym samym większe stężenie jonów OH), wyrażone wyższymi wartościami pH, wskazuje, że roztwór ma odczyn alkaliczny. Dysocjację kwasu lub zasady można cofnąć przez dopływ dalszych jonów H i OH. Wynika stąd, że PH ma wpływ również na zdolność dysocjacji grup kwasowych i zasadowych w cząsteczce białka. Ponieważ od grup tych, dzięki siłom elektrycznego przyciągania przez nie cząsteczek wody, zależy rozpuszczalność koloidu, a ponadto jego zdolność do adsorpcji, dlatego zdolność do reakcji i trwałość roztworu białka zależą w wysokim stopniu od danego pH. [przypisy: , sala szkoleniowa, stoiska targowe, skoki w tandemie ]
[podobne: dmuchańce, łóżka drewniane, bakterie siarkowe ]
[patrz też: dmuchańce, łóżka drewniane, bakterie siarkowe ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bakterie siarkowe dmuchańce łóżka drewniane