Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wrażliwość poszczególnych gatunków roślin

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

We wszystkich przypadkach komórki roślinne wytwarzają aminokwasy z organicznych łańcuchów węglowych, których źródłem są przypuszczalnie produkty pośrednich przemian węglowodanowych, oraz z amoniaku pochodzącego z redukcji azotanów. Zdolnością do syntezy aminokwasów organizm roślinny przewyższa znacznie zwierzęta. Dodatni wpływ, który wywiera na zawartość białka dostateczne zaopatrzenie rośliny w węglowodany, polega właśnie na opisanej wyżej ścisłej współzależności obu tych procesów metabolicznych. Obok azotanów roślina może wykorzystywać jako źródło azotu sole amonowe, a nawet mocznik. Na ogół jednak azotany są chętniej przyswajane, ponieważ sole amonowe, wskutek jednostronnego pobierania przez roślinę jonu amonowego, wywołują szkodliwe zmiany pH. Wrażliwość poszczególnych gatunków roślin na takie zmiany jest różna i zależy także od fazy rozwojowej. Po ukończeniu syntezy aminokwasów łączą się one dalej na makrocząsteczki, tj. polipeptydy, a te z kolei na białko. Procesy te, nie wyjaśnione jeszcze szczegółowo, pochłaniają energię i są tym samym związane z oddychaniem, a szczególnie ze zużyciem ATP. Wiemy na pewno, Że w syntezie tej biorą udział specyficzne enzymy i że odbywa się ona w oparciu o białko już istniejące w komórce. Przy procesie tym pośredniczą kwasy nukleinowe jądra komórkowego. Wiązanie azotu atmosferycznego. Jak już wspomniano, ogromne ilości azotu atmosferycznego są niedostępne dla roślin. Pewne bakterie, promieniowce i sinice, rozpowszechnione w glebie potrafią jednak redukować azot atmosferyczny za pomocą wodoru pochodzącego z oddychania lub uzyskanego z fotolizy wody, przeprowadzanej przez bakterie purpurowe. W Obrębie grupy bakterii cudzożywnych, zdolność do wiązania azotu atmosferycznego mają pewne gatunki bakterii anaerobowych, przeprowadzające fermentację masłową (np. Bac. amyiobacter) oraz pewne gatunki tlenowe, żyjące. w glebach (np. Azotobacter chroococcum), wreszcie bakterie żyjące w symbiozie z korzeniami roślin motylkowych, Szczegóły chemiczne tego procesu nie zostały jeszcze poznane; w pewnych przypadkach stymulujące działanie wywiera molibden. 110 wiązanego azotu jest bardzo znaczna. [przypisy: , Opakowania kartonowe, maszyny budowlane, elewacje drewniane ]
[więcej w: wiązar dachowy, projektowanie ogrodów, blog białek ]
[patrz też: wiązar dachowy, projektowanie ogrodów, blog białek ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blog białek projektowanie ogrodów wiązar dachowy