Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Pieniądz kruszcowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W miarę rozwoju i rozprzestrzeniania się wymiany towarowej powstała konieczność ujednolicenia w każdym kraju systemu bicia monety i zapewnienia gwarancji prawidłowej wagi i próby zawartego w niej kruszcu. Funkcje te przejęło państwo. Państwo ustalało jednolity system pieniężny określając formy organizacji obiegu pieniężnego obowiązującego w całym kraju na mocy odpowiednich ustaw . Pieniądz kruszcowy może występować w postaci złota i srebra. System, w którym w roli pieniądza występuje tylko jednym z tych metali, nazywamy monometalizmem, a system, w którym funkcje pieniądza pełnią na równi dwa metale – złoto i srebro – nazywamy bimetalizmem. W systemie pieniądza kruszcowego dopuszczano z reguły do obiegu drobne, zdawkowe monety, niepełnowartościowe, bite z tanich metali, obsługujące wyłącznie drobne transakcje jedynie w charakterze pieniądza pomocniczego. Ustawa określała granicę, powyżej której nie było obowiązku przyjmowania monety zdawkowej, lub przewidywała jej wymienialność na pieniądz pełnowartościowy. Moneta kruszcowa będąca w ciągłym obiegu ściera się i traci część swej wartości, a mimo to nadal kursuje na rynku i nadal pełni swe funkcje. Taka możliwość wykorzystana została przez władzę państwową do masowej emisji pieniędzy o niższej wartości niż wartość nominalna monety. Prowadziło to do wzrostu cen, gdyż miarą wartości stawała się jednostka monetarna zawierająca mniejszą ilość kruszcu mimo zachowania swej oficjalnej nazwy. Pieniądz kruszcowy przez długi okres powolnego rozwoju stosunków towarowych spełniał wszystkie swoje funkcje ułatwiając wymianę między drobnymi producentami, między wsią i miastem, między poszczególnymi krajami ówczesnego świata cywilizowanego. Upowszechnianie się stosunków towarowych, kształtowanie się różnorodnych form wymiany, rozszerzanie się rynku wewnętrznego i powstawanie rynku międzynarodowego doprowadziły do wzrostu roli pieniądza w życiu gospodarczym, a tym samym wywołały konieczność rozwoju systemu pieniężnego. , [więcej w: , tablice informacyjne, szamba ekologiczne, elewacje drewniane ]
[przypisy: dmuchańce, łóżka drewniane, bakterie siarkowe ]
[przypisy: dmuchańce, łóżka drewniane, bakterie siarkowe ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bakterie siarkowe dmuchańce łóżka drewniane