Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Chemiczna aktywność łańcuchów

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W drodze syntetycznej otrzymano już polipeptyd złożony z 18 aminokwasów, o wielu właściwościach zbliżonych do białek. Na tej podstawie należy przypuszczać, że polipeptydy stanowią ważne składniki cząsteczki białka. Wychodząc z założenia, że w łańcuchu białkowym złożonym tylko z dwudziestu aminokwasów każdy z nich występuje tylko raz w łańcuchu, można obliczyć, że liczba różnych kombinacji budowy cząsteczki przekracza 2,4 tryliona. Pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie w białkach tkwi wiele charakterystycznych właściwości gatunkowych i odmianowych roślin. W makrocząsteczce białka pewne aminokwasy powtarzają się periodycznie. Reszty poszczególnych aminokwasów sterczą z łańcucha polipeptydowego jako tzw. łańcuchy boczne. Łańcuchy te mają wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o zachowanie się polipeptydów i białek. Ich kwasowy lub zasadowy charakter jest w większym stopniu niż grupy końcowe łańcucha przyczyną amfoterycznego charakteru białek, tj. właściwości, dzięki której cząsteczka białka zachowuje się w jednych przypadkach jako kwas, a w innych jako zasada. Chemiczna aktywność łańcuchów bocznych lub ich grup czynnych gra dużą role przy łączeniu się łańcuchów polipeptydowych w większe zespoły. Przypuszczamy bowiem, Że wiele białek składa się z długich łańcuchów polipeptydowych ułożonych równolegle i połączonych mniej lub więcej trwale łańcuchami bocznymi (wiązaniem jonowym, grupą —SH, —N=H O C). Takie cząsteczki białka mają strukturę włókienkową (białko fibrylarne). Przy tworzeniu sie białka z polipeptydów mogą się pojawić wygięcia łańcuchów lub bloczkowate skupienia stosunkowo krótkich łańcuchów polipeptydowych, , układających się warstwami. Powstają w ten sposób kuliste cząsteczki białka (białko globularne), które w przeciwieństwie do fibrylarnych białek szkieletu plazmy wchodzą w skład białek zapasowych, a także wielu białkowych składników enzymów. [więcej w: , olejek cbd, pomoc drogowa, kołki sprężyste ]
[przypisy: internetia kontakt, podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro ]
[podobne: internetia kontakt, podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: internetia kontakt podesty magazynowe szlifierki kątowe allegro