Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Cykl krążenia azotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Tak więc zamyka się cykl krążenia azotu, prowadzący od zredukowanego azotanu poprzez amoniak do asparaginy, a następnie do innych aminokwasów, a w końcu do białka i odwrotnie — poprzez aminokwasy do amoniaku, który zostaje unieruchomiony w formie amidu i jest na nowo do dyspozycji rośliny. Inne związki azotowe. W dotychczasowych wywodach naszkicowano tylko główne tory przemian azotowych w roślinie, Szczegóły tych procesów są jeszcze niedostatecznie poznane. Bez wątpienia istnieje jednak wiele skomplikowanych torów bocznych, które prowadzą do syntezy i rozkładu wielkiej liczby specyficznych substancji zawierających azot. O pierścieniach pirolowych, pirydynowych i pirymidynowych była już mowa poprzednio. Ważna substancja wzrostowa heteroauksyna — powstaje z aminokwasu tryptofanu. Alkaloidy stanowią grupę związków azotowych o szczególnych właściwościach farmakologicznych. Są to związki, które tworzą się w wielu roślinach, przypuszczalnie w korzeniach, i wędrują później do liści. Nie znamy jednak dróg syntezy tych związków i ich znaczenia dla samej rośliny. Omówiona w poprzednich rozdziałach przemiana materii wymaga z konieczności stałego dopływu i odprowadzania pewnych substancji pokarmowych. Do komórek dopływają związki chemiczne stanowiące materiał wyjściowy syntez, ich zaś produkty końcowe Są odprowadzane dla umożliwienia dalszego przebiegu reakcji albo też dla dostarczenia produktów reakcji innym komórkom czy tkankom, niezdolnym do wykonywania danej syntezy. W wielokomórkowej roślinie wyższej występuje daleko posunięty podział pracy: na przykład pozbawione chlorofilu komórki korzenia lub komórki rdzenia osi pędu i wiele innych typów komórek nie mogą przeprowadzać fotosyntezy. Mogą one wprawdzie w ograniczonym stopniu redukować azotany i syntetyzować białka, wymagają jednak bezwarunkowo dopływu węglowodanów z głównych ośrodków syntezy — z liści. Musi więc stale płynąć szybki prąd cukru z ośrodków jego syntezy do miejsc zużycia. Oprócz tego istnieje żywa wymiana najrozmaitszych substancji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą komórkami i tkankami organizmu roślinnego. Już uprzednio była mowa o transporcie białek i soli mineralnych. W jesieni z żółknących liści zostają odprowadzone znaczne ilości soli N, P i K oraz innych związków do trwałych części rośliny, gdzie gromadzą się na okres spoczynku. [podobne: , odzież robocza, taśma samoprzylepna, regały półkowe ]
[przypisy: cyklofosfamid, kraszkebab, lwówecki info ]
[hasła pokrewne: cyklofosfamid, kraszkebab, lwówecki info ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklofosfamid kraszkebab lwówecki info