Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wielkosc wartosci danego towaru

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Wielkość wartości danego towaru nie jest zależna od indywidualnego nakładu pracy, indywidualnego czasu pracy danego producenta, ale od czasu pracy społecznie niezbędnego. Czas pracy społecznie niezbędny jest to czas pracy nie- zbędny do wyprodukowania określonego towaru, w danych społecznie przeciętnych, warunkach, przy danym najczęściej stosowanym poziomie techniki i przy przeciętnym poziomie umiejętności i intensywności pracy. Inaczej mówiąc, społecznie niezbędny czas pracy jest to czas pracy, który większość producentów zużywa normalnie na wytworzenie danego towaru w określonych warunkach społecznych i ,technicznych. Oznacza to, że każda jednostka towaru danego rodzaju i gatunku ma jednakową wartość niezależnie od indywidualnych nakładów pracy. Mówiąc O pracy tkwiącej w towarze, pracy społecznie niezbędnej do wyprodukowania danego towaru, mamy na myśli zarówno pracę wydatkowaną przez ostatecznych jego wytwórców, jak i pracę wydatkowaną poprzednio przez wytwórców zarówno przedmiotów pracy (surowców), jak i środków pracy (maszyn, budynków fabrycznych, środków transportu itp.), które zostały zużyte w procesie wytwarzania danego towaru. Zarówno bowiem przedmioty pracy, jak i środki pracy są rezultatem pracy ludzkiej nawarstwionej w ciągu wielu kolejnych procesów produkcji. Prace nagromadzoną w środkach produkcji nazywamy pracą uprzedmiotowioną. W procesie wytwarzania nowych produktów. W miarę zużywania środków produkcji, uprzedmiotowiona w nich praca dawna jest przenoszona na nowy produkt. Pracę, której towar zawdzięcza swą ostateczną postać, nazywamy pracą żywą. Wartość rozkłada się z-przeniesionej pracy uprzedmiotowionej i z nowo dodanej pracy żywej, która po skończonym procesie pracy staje się także pracą uprzedmiotowioną. Wielkość wartości towaru Społecznie niezbędny czas pracy konieczny do produkcji różnorodnych towarów nie jest wielkością stałą, zmienia się zależnie od zmiany wydajności. Wydajność pracy możemy określić dzieląc ilość wytworzonych towarow przez jednostkę czasu. p W=i gdzie: W – wskaźnik wydajności pracy; P – ilość wytworzonych produktów lub wykonanych czynności; T – jednostka czasu. [hasła pokrewne: , skoki w tandemie, tanie odbitki, giełda tworzyw sztucznych ]
[patrz też: rolstal, konimpex, pieniądz kruszcowy ]
[hasła pokrewne: rolstal, konimpex, pieniądz kruszcowy ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konimpex pieniądz kruszcowy rolstal