Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Sily osmotyczne plazmy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Siły osmotyczne plazmy chronią więc jej specyficzną strukturę wewnętrzna narażoną na działanie znacznych sił osmotycznych substancji rozpuszczonych w soku komórkowym oraz chronią ją przed działaniem turgoru. Siła ssąca komórki. Stwierdzenie, że turgor komórek roślinnych jest natury osmotycznej, prowadzi do różnych i ważnych dla ogólnej gospodarki wodnej konsekwencji. Zaopatrzenie się komórki lub tkanki roślinnej w dostateczną ilość wody oraz zdolność utrzymania zapasu wody mimo strat wywołanych parowaniem zależy w wysokim stopniu od odpowiedniego stężenia Soku komórkowego, a także od półprzepuszczalności plazmy, przylegającej do błony komórkowej. Zabicie jakąkolwiek metodą plazmy prowadzi do szybkiej utraty przepuszczalności, a tym samym do całkowitego zaniku turgoru. Już jednak częściowe zmiany w przepuszczalności warstwy plazmatycznej pociągają za sobą zmiany w turgorze komórki. Załóżmy, że plazma jest przepuszczalna wyłącznie dla wody, a nieprzepuszczalna dla substancji rozpuszczonych w soku komórkowym. Przy takim założeniu gospodarkę wodną rośliny oraz jej zdolność pobierania wody ze środowiska zewnętrznego regulują następujące zależności. Tak zwana siła ss ą ca komórki, określająca pobieranie wody, zależy od molarnego lub jonowego stężenia substancji rozpuszczonych w soku komórkowym. Jest ona znaczna przy stężonych, mała przy rozcieńczonych roztworach soku komórkowego. Zależy ona jednak także od wartości turgoru, tzn. od stopnia napięcia błony komórkowej. Podobnie jak można pompować dętkę roweru lub piłki nożnej tylko dopóty, dopóki opona lub płaszcz skórzany nie osiągną pewnego stanu napięcia, tak i komórka roślinna nie może w sposób nieograniczony zwiększać swej objętości. Błony celulozowe znoszą znaczne napięcia (10—20%, sporadycznie nawet do 100% swej długości). Sił y konieczne dla przekroczenia granicy elastyczności błony przewyższają zazwyczaj siły ssące natury osmotycznej. [przypisy: snowboard, wkładki ortopedyczne, ranking spalaczy tłuszczu, darmowa telewizja ]
[podobne: pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe, internetia kontakt ]
[hasła pokrewne: pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe, internetia kontakt ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: internetia kontakt ogrody zimowe pieniądz kruszcowy