Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

System pieniężny

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Przy stałej rezerwie złota zwiększenie emisji prowadzi do konieczności obniżania stopy rezerwy, co musi wywoływać osłabienie zaufania do realności wymiany banknotów na złoto. Możliwość wymiany maleje, a wreszcie staje się czysto iluzoryczna wobec rosnącej dysproporcji między zapasem złota i ilością banknotów znajdujących się w obiegu. W takiej sytuacji. niewielkie nawet zaburzenia gospodarcze czy polityczne mogą doprowadzić do katastrofy. Banki nie są w stanie wymienić na złoto masowo realizowanych banknotów. Cały system pieniężny ulega załamaniu. W czasie I wojny światowej i w okresie wielkiego kryzysu lat 1929- 1933 wszystkie państwa kapitalistyczne zerwały z systemem pieniądza złotego, odstąpiły generalnie od zasady powszechnej wymienialności banknotów na złoto i wprowadziły do obiegu pieniądz papierowy. Wymienialność pieniądza papierowego na złoto została zachowana jedynie dla zagranicznych posiadaczy banknotów lub regulowania należności w walucie danego kraju, przy czym ograniczona została do transakcji bankowych. Po II wojnie światowej wprowadzono dalsze ograniczenia wmienialności pieniądza papierowego na złoto, a wreszcie całkowicie zrezygnowano z wymienialności. Do zrozumienia istoty, znaczenia i rozwoju pieniężnej formy przejawiania się wartości konieczne jest poznanie funkcji pieniądza w gospodarce towarowej. Pieniądz spełnia pięć zasadniczych funkcji, które ukształtowały się w procesie historycznego rozwoju stosunków towarowo-pieniężnych. Są to następujące funkcje: 1) funkcja miernika wartości, 2) funkcja środka obiegowego (środka cyrkulacji), 3) funkcja tezauryzacji, czyli gromadzenia skarbów, 4) funkcja środka płatniczego, 5) funkcja pieniądza światowego. Pierwszą i podstawową funkcją pieniądza jest mierzenie i wyrażanie wartości wszystkich towarów. Bezpośrednie usta- lenie wartości, to znaczy wyrażenie-wartości za pomocą społecznie niezbędnego czasu pracy, jest jednak, jak wiemy, nie- możliwe. Wartość każdego towaru można określić jedynie pośrednio, za pomocą innego towaru, na który jest on na rynku wymieniany, lub za pomocą ogólnego ekwiwalentu, a więc pieniądza. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, cyklinowanie bezpyłowe, Hale magazynowe ]
[hasła pokrewne: łóżka drewniane, bakterie siarkowe, ]
[podobne: łóżka drewniane, bakterie siarkowe, ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bakterie siarkowe łóżka drewniane