Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

System walutowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Przy pełnej walucie złotej pieniądz spełniał wszystkie swoje funkcje w złotej postaci. Banknot zastępował złote monety w funkcji środka cyrkulacji i środka płatniczego. Miernikiem wartości było oczywiście nadal. złoto. Złoto spoczywało jednak w skarbcu bankowym pozostając jedynie gwarantem wartości banknotów, gdyż w każdej chwili posiadacze banknotów mogli wymienić je na pełnowartościowe monety kruszcowe . Jeśli wielkość emisji banknotów była zapasom złota, a więc miała pełne pokrycie w złocie, to ilość pieniędzy zmieniała się proporcjonalnie do zmian zapasów złota. Banknot miał charakter certyfikatu, tzn. zaświadczenia, że odpowiednia ilość złota spoczywa w banku i jest każdorazowo do dyspozycji posiadacza banknotu. Ponieważ w normalnych warunkach niewielu posiadaczy banknotów Zgłosiło się do banku z żądaniem wymiany ich na złoto, można było zwiększać emisję banknotów, zgodnie z potrzebami rynku, powyżej wartości kruszcowego pokrycia. Ogólna masa kursujących banknotów nie miała już pełnego pokrycia, chociaż bank nadal gwarantował wymienialność na złoto. Praktyka bankowa wskazywała konieczną wielkość rezerwy złotej, czyli wysokość stopy pokrycia kruszcowego. Wielkość emisji uzależniana była w tym przypadku od potrzeb rynku, od ilości weksli dyskontowanych przez bank. Konieczność zabezpieczenia wymienialności banknotów dyktowała potrzebę utrzymywania rozmiarów ich emisji w odpowiednie] proporcji do rozmiarów posiadanego pokrycia w złocie. Przy założeniu np., że minimalna stopa pokrycia powinna wynosić 200, a rezerwa złota w banku równa jest 10 mln jednostek pieniężnych, emisja banknotów może dojść do 40 mln, czyli do wielkości czterokrotnie przewyższającej rezerwy kruszcu. System walutowy, który nie wymaga pełnego pokrycia w złocie, ale ogranicza je do Określonej, praktyką podyktowanej stopy pokrycia mniejszej od 1000/0, nazywamy ograniczoną walutą zlotą. W normalnych warunkach gospodarczych i politycznych zachowuje ona wa- lory pełnej waluty złotej, a ma jeszcze ten dodatkowy walor, że pozwala, w pewnych granicach, na bardziej świadome zwiększenie emisji, I dostosowanie jej wielkości do potrzeb obrotu towarowego. [hasła pokrewne: , drzwi wejsciowe, materiały budowlane, szamba ekologiczne ]
[przypisy: pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe, internetia kontakt ]
[przypisy: pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe, internetia kontakt ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: internetia kontakt ogrody zimowe pieniądz kruszcowy