Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Geneza i istota pieniądza

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Praca kwalifikowana wytwarza więc w jednostce czasu większą wartość niż praca prosta, albo – inaczej mówiąc – praca kwalifikowana równa się spotęgowanej pracy prostej. Proces sprowadzania pracy złożonej do prostej ni.e odbywa się bezpośrednio, lecz żywiołowo, w procesie wymiany na rynku, przy wymianie różnorodnych towarów wytwarzanych przez robotników o różnych stopniach kwalifikacji. Odosobnieni producenci w ramach społecznego podziału pracy wytwarzają określone towary na rynek, dla społeczeństwa, w zamian za towary, których w drodze wymiany rynkowej społeczeństwo im dostarcza. Wytwórca, dając społeczeństwu określone towary, daje faktycznie określoną ilość swojej pracy uprzedmiotowionej w wytworzonych przez siebie produktach i otrzymuje w zamian od społeczeństwa taką samą ilość pracy, z tym tylko, że praca ta uprzedmiotowiona jest w innych, potrzebnych mu towarach. Praca ta w procesie porównywania, bilansowania, sprowadzana jest do jednorodnej pracy abstrakcyjnej niezależnie-od formy i warunków jej wydatkowania. Wartość jako ilość pracy ucieleśnionej w towarze jest więc wyrazem społecznych stosunków między różnorodnymi producentami, stosunków tworzących się w ramach społecznego podziału pracy. We współczesnej gospodarce towarowej wartość poszczególnych towarów wyrażona jest nie bezpośrednio czasem pracy społecznie niezbędnym do ich wytworzenia, ale za pośrednictwem pieniądza, ogólnego ekwiwalentu powszechnie wyrażającego wartość wszystkich towarów Wymienianych na rynku. Zapewnia porównywalność wszystkich towarów gdyż pozwala na przejawianie się wartości każdego z nich jako wartości społecznej. Pieniądz umożliwia bowiem sprowadzenie tkwiących w różnych towarach prac indywidualnych do jednej pracy, którą reprezentuje, różne zaś prace indywidualne zostają sprowadzone do postaci ogólnospołecznej. Z chwilą pojawienia się na rynku szczególnego towaru. Istota pieniądza, cały świat jak gdyby rozpada się na dwie części, pieniądza na dwa bieguny. [przypisy: , kostka granitowa, telewizja przemysłowa, przydomowe oczyszczalnie ]
[patrz też: kraszkebab, lwówecki info, gimnazjum nr 7 koszalin ]
[hasła pokrewne: kraszkebab, lwówecki info, gimnazjum nr 7 koszalin ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 7 koszalin kraszkebab lwówecki info