Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Praca konkretna

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Praca konkretna, podobnie jak powstała w jej wyniku wartość użytkowa, jest tym, co różni towary od siebie, nie może więc być podstawą ich porównywania, ustalania relacji wymiennej, wartości. Niezależnie jednak od formy, w jakiej przejawia się praca producenta, jest ona zawsze wydatkowaniem siły roboczej, wysiłkiem mięśni, nerwów i mózgu ludzkiego. Zarówno praca. szewca, jak i praca stolarza, mimo swej odmiennej formy, jest przecież różnym tylko wyrazem ogólnoludzkiej pracy wydatkowanej na wytworzenie potrzebnych społeczeństwu towarów. Tak więc rozmaitym rodzajom pracy różnych producentów wspólne jest to, że jest ona pracą w ogóle, pracą abstrakcyjną. Praca abstrakcyjna jest to praca ludzka w ogóle, to wydatkowanie energii mięśni i mózgu uznane przez społeczeństwo za pracę użyteczną, społeczną. Praca abstrakcyjna tworzy wartość towarów. Producenci wymieniając na rynku różnorodne towary wymieniają produkty różnych prac konkretnych, ale produkty te są przecież rezultatem jednorodnej pracy abstrakcyjnej, pracy w ogóle, i dlatego właśnie można je porównać, ustalić ich relację wymienną. Od wielkości łącznej pracy społecznej zależy w ostatecznym wyniku zdolność społeczeństwa do wytwarzania bogactw. Ogólny fundusz pracy może Być różnie dzielony między poszczególne działy produkcji w zależności od potrzeb konsumentów. Możliwość przenoszenia pracy z jednego działu do drugiego świadczy o tym, że nie tylko w teorii, ale i w praktyce wszelkie rodzaje pracy sprowadzamy do jednego mianownika, do pracy abstrakcyjnej, ogólnoludzkiej. Społeczeństwo kapitalistyczne w wyniku daleko posuniętego społecznego podziału pracy, rozwoju techniki i sprowadzaniu złożonych i skomplikowanych prac wykwalifikowanych rzemieślników do szeregu prostych czynności przyuczonych robotników pozwala na znacznie większą przenośność pracy niż wszelkie dawniejsze formy społeczne. Pojęcie łącznej siły roboczej, która jest podstawą ogólnego zasobu pracy, zakłada traktowanie wszelkiej pracy jako pracy abstrakcyjnej. Wszelka praca produkcyjna w gospodarce towarowej jest więc ze swej istoty dwojaka. Z jednej strony, jest pracą abstrakcyjną, procesem wydatkowania siły roboczej, pracą w ogóle; niezależnie od formy w jakiej się przejawia, tworzy więc wartość towarów. [hasła pokrewne: , biuro wirtualne, nauka jazdy Lublin, obróbka miedzi ]
[przypisy: projektowanie ogrodów, blog białek, brama garażowa ]
[hasła pokrewne: projektowanie ogrodów, blog białek, brama garażowa ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blog białek brama garażowa projektowanie ogrodów