Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wszelako również całkowicie bezużyteczne cechy, które nawet pośrednio nie mają żadnej wartości selekcyjnej, mogą nagromadzić się stosunkowo szybko; w przyczyny tych zjawisk wchodzić tu nie możemy. Przypadki takie zachodzą w obrębie małych populacji, które często powstają w naturze wskutek izolacji. Już w krótkim czasie może taka drobna populacja przekształcić się w nową rasę. Izolacja jest więc, obok mutacji, nowych kombinacji genów i doboru, ważnym czynnikiem ewolucyjnym. Jest kwestią sporną, czy istotnie organy o skomplikowanej budowie, której użyteczność trudno jest wyjaśnić, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Cennych danych dostarcza zwłaszcza nauka o dziedziczności, która dzisiaj stanowi już odrębną gałąź wiedzy, a w tym podręczniku jest omówiona tylko pobieżnie. Fizjologia ruchów roślinnych bada przemieszczanie się w przestrzeni całych roślin lub poszczególnych ich organów. Rośliny niższe (podobnie jak zwierzęta) często mają możność swobodnego ruchu, natomiast rośliny wyższe, wskutek zakorzenienia się, są stale związane z danym środowiskiem. Mimo to również one są zdolne do wykonywania różnorodnych ruchów, które pozwalają im przynajmniej częściowo na zorientowanie swych organów w przestrzeni, a częściowo służą do innych jeszcze funkcji. Ponieważ przy ruchach ujawniają się szczególnie wyraźnie zjawiska wrażliwości, często mówi się o fizjologii wrażliwość i zamiast o fizjologii ruchów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Obecność pewnych roślin w danych siedliskach może dostarczyć badaczowi bezpośrednich wskazówek co do występowania w glebie niektórych minerałów, ponieważ te tzw. rośliny wskaźnikowe rozwijają się zwykle tylko na ściśle określonych typach gleb, Fakty tego rodzaju mają praktyczne znaczenie przy ocenie potrzeb nawozowych gleb uprawnych, przy planowaniu krajobrazu (zalesianiu) itp. Obfite przepojenie rośliny wodą jest bezwzględnie konieczne dla normalnego przebiegu procesów życiowych, szczególnie dla nieustannych reakcji chemicznych w obrębie komórek. Dlatego też w wysuszonych na powietrzu organach roślinnych, np. w nasionach, przemiana materii przebiega z ledwo dostrzegalnym natężeniem, Zagadnienie, w jaki sposób roślina zdobywa niezbędną wodę i utrzymuje optymalną zawartość wodną, stanowi podstawowy problem w fizjologii przemiany materii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Turgor odgrywa poważną rolę przy usztywnieniu i umocnieniu organizmu roślinnego. Więdnięcie soczystych części roślinnych, które jest zawsze konsekwencją utraty wielkich ilości wody, nie jest niczym innym, jak zwiotczeniem organów wywołanym zanikiem turgoru. Jeżeli zwiędniętą, lecz jeszcze żywą tkankę roślinną umieścimy w wodzie, wówczas jej komórki wciągają wodę (podobnie jak osmometr) do swego wnętrza, dopóki nie osiągną z powrotem jędrności. Zjawisko to odbywa się tylko tak długo, dopóki plazma jest żywa. Zabicie komórki prowadzi do zniszczenia półprzepuszczalności plazmy i szybkiego zaniku turgoru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Komórka nie może więc to żadnym przypadku pobierać wody aż do momentu wyrównania się stężenia wewnętrznego i stężenia panującego na zewnątrz, lecz tylko tak długo, dopóki opór elastycznej błony komórkowej nie położy kresu dalszemu zwiększaniu objętości. W osmometrze Pfeffera wnikaniu wody kładzie kres ciśnienie hydrostatyczne, analogiczne do ciśnienia błony w komórce. W zespołach tkankowych także komórki sąsiadujące przeciwdziałają rozciąganiu się błon danej komórki, mimo że komórka nie osiągnęła jeszcze maksymalnej granicy rozciągliwości błony. Dobrym przykładem tego zjawiska jest tzw. napięcie tkanek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Pojawienie się aminokwasów kończy bez wątpienia mobilizację białek i przygotowanie ich do transportu, Wielokrotnie jednak, zwłaszcza w procesach wzrostowych, konieczny jest znacznie dalej posunięty rozkład substancji zawierających azot. Na przykład białko zapasowe w ziarnach aleuronu ma całkiem inny skład aminokwasowy niż białko plazmy młodych, rosnących komórek siewki. Z tej przyczyny podczas dalszego rozkładu białka następuje tzw. dezaminacja — proces polegający na odłączeniu grupy —NH2 od szkieletu węglowego. Dezaminacja w wielu przypadkach odbywa sie przez utlenienie; mianowicie przy współudziale dehydrogenaz (dezaminaz) zostaje najpierw odłączony wodór, a po odłączeniu grupy aminowej pozostają -ketokwasy: R • CHNH2 • COOH — 2H R. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tak więc zamyka się cykl krążenia azotu, prowadzący od zredukowanego azotanu poprzez amoniak do asparaginy, a następnie do innych aminokwasów, a w końcu do białka i odwrotnie — poprzez aminokwasy do amoniaku, który zostaje unieruchomiony w formie amidu i jest na nowo do dyspozycji rośliny. Inne związki azotowe. W dotychczasowych wywodach naszkicowano tylko główne tory przemian azotowych w roślinie, Szczegóły tych procesów są jeszcze niedostatecznie poznane. Bez wątpienia istnieje jednak wiele skomplikowanych torów bocznych, które prowadzą do syntezy i rozkładu wielkiej liczby specyficznych substancji zawierających azot. O pierścieniach pirolowych, pirydynowych i pirymidynowych była już mowa poprzednio. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Praca kwalifikowana wytwarza więc w jednostce czasu większą wartość niż praca prosta, albo – inaczej mówiąc – praca kwalifikowana równa się spotęgowanej pracy prostej. Proces sprowadzania pracy złożonej do prostej ni.e odbywa się bezpośrednio, lecz żywiołowo, w procesie wymiany na rynku, przy wymianie różnorodnych towarów wytwarzanych przez robotników o różnych stopniach kwalifikacji. Odosobnieni producenci w ramach społecznego podziału pracy wytwarzają określone towary na rynek, dla społeczeństwa, w zamian za towary, których w drodze wymiany rynkowej społeczeństwo im dostarcza. Wytwórca, dając społeczeństwu określone towary, daje faktycznie określoną ilość swojej pracy uprzedmiotowionej w wytworzonych przez siebie produktach i otrzymuje w zamian od społeczeństwa taką samą ilość pracy, z tym tylko, że praca ta uprzedmiotowiona jest w innych, potrzebnych mu towarach. Praca ta w procesie porównywania, bilansowania, sprowadzana jest do jednorodnej pracy abstrakcyjnej niezależnie-od formy i warunków jej wydatkowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Z jednej strony znajdują się wszystkie towary z ich różnorodnymi wartościami użytkowymi, produkty .prywatnej pracy producentów, która dopiero musi być uznana na rynku jako praca społeczna. z drugiej strony występuje pieniądz jako jedyny, uniwersalny, reprezentant wszelkiej wartości użytkowej; ogólny ,wyraziciel wartości, ucieleśnienie abstrakcyjnej pracy społecznej. Odosobniony producent, uzyskując na rynku pieniądze za produkty swej pracy, otrzymuje tym samym potwierdzenie, że prywatna jego praca została uznana za cząstkę pracy społecznej, za pracę abstrakcyjną. Za pomocą pieniądza przejawia się w sposób ewidentny ekwiwalentność wymiany towarowej. Społeczeństwo, zakupując od prywatnego producenta jego wyroby, przekazuje mu w postaci pieniądza określoną masę wartości, prawo do swobodnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lwówecki info’

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Programy PlaceMarch są umieszczane z jednej strony na miejskim kampusie Europejskiego Uniwersytetu w Walencji, położonym w centrum miasta.
Z drugiej strony, Espai Alfaro jest miejscem artystycznej tradycji, w której spotykają się sztuka, design i architektura.
Urodził się jako pracownia i pracownia rzeźbiarza Walencji Andreu Alfaro i został zaprojektowany przez architekta Emilio Giménez.
W 1995 roku przestrzeń powiększa ten sam architekt, budując przestrzeń dla studia i Alfaro Hofmann Collection.
W dzisiejszych czasach przestrzeń ta jest postrzegana jako miejsce interakcji i relacji między różnymi punktami kultury poprzez wystawy, wydarzenia, programy nauczania i praktyka zawodowa. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries