Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Darwinizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Niesłuszne więc jest poddawanie w wątpliwość roli doboru w powstawaniu wielu przystosowań, a tym samym także w tworzeniu licznych ras i gatunków. Przy próbach wyjaśnienia niektórych zagadnień ze stanowiska darwinizmu istnieją jednak także pewne trudności do przezwyciężenia; przede wszystkim przy próbach wyjaśnienia stopniowego filogenetycznego wykształcania wysoce złożonych, wyspecjalizowanych użytecznych organów, jak np. oka albo ucha ssaków, zbudowanych z wielu harmonijnie współpracujących ze sobą części; powstały one bowiem zapewne na drodze wielokrotnych mutacji, a selekcja współpracuje tylko grą przypadku. Darwinizm nie może dać dowodu, iż wszystkie przystosowawcze cechy organizmów powstały w walce o byt tylko stopniowo na drodze wielokrotnej selekcji z licznych przypadkowych mutacji albo nowych kombinacji genów. Nie wszystkie zresztą cechy występujące u organizmów są przystosowaniami. Bardzo liczne tzw. cechy organizacyjne (u roślin kwiatowych np. liczba płatków, owocolistków oraz pręcików, ich zrośnięcie lub brak zrośnięcia; kwiat górny, dolny albo kołozalążniowy; kształt i położenie zalążków w zalążni) są dla niej raczej obojętne. Dla systematyki wszelako one właśnie mają szczególne znaczenie. Cechy te nie mogły oczywiście powstać przez bezpośrednie przystosowanie się w sensie teorii Lamarcka. Z teorią doboru natomiast ich występowanie nie pozostaje w sprzeczności, ponieważ w walce o byt nie zostają one wyeliminowane, jak szkodliwe mutacje i, nowe kombinacje genów. Możliwość jednak utrwalenia się takich cech organizacyjnych przez dobór istnieje jedynie wtedy, gdy przyczyniają się one, przynajmniej pośrednio, do przewagi w walce o byt tych osobników, u których one występują. Takie mutacje i nowe kombinacje czynników dziedzicznych, które warunkują obojętne cechy, często mogą mieć efekt zewnętrzny wieloraki; dzięki temu mogą wywołać równocześnie inne, korzystne cechy, jak np. większy wigor, niż posiadała forma pierwotna. [przypisy: instalacje elektryczne, wyposażenie łazienki, czarter jachtów motorowych, agata meble ]
[hasła pokrewne: szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy ]
[hasła pokrewne: szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przydomowe oczyszczalnie ścieków szlifierka kątowa allegro wiązar dachowy