Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Redukcja azotanów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Nie wyjaśniono jeszcze dotychczas, czy redukcja azotanów, przebiegająca w korzeniach i liściach niezależnie od światła prowadzi jedynie do powstania amoniaku, czy też tworzy się także hydroksylamina (NH20H) jako produkt pośredni. Proces redukcji jest przypuszczalnie katalizowany przez metale ciężkie (molibden, mangan). Łączenie się zredukowanych związków azotowych ze szkieletem węglowym na aminokwasy również nie zostało jeszcze wyjaśnione całkowicie. Wydaje się, że powstające podczas Oddychania (szczególnie w cyklu Krebsa) a kwasy łączą się z NH3 na aminokwasy z równoczesnym dołączaniem wodoru za pośrednictwem dehydrogenaz. W ten sposób z kwasu pirogronowego powstaje alanina, z kwasu szczawiowooctowego — kwas asparaginowy i z kwasu ketoglutarowego — kwas glutaminowy: COOH • CH2 • CO COOH + NHa + 21CCOOH. • Cl–1NH2 COOH + H,o. (kw. -ketoglutarowy) (kw. glutaminowy) Istotnie, za pomocą radioaktywnego , a róĂvnież (asymilacja!) stwierdzono pojawianie się już po kilku minutach radioaktywnego kwasu asparaginowego, glutaminowego oraz alaniny. Inna hipoteza syntezy aminokwasów przyjmuje za punkt wyjścia kwas fumarowy lub kwas jabłkowy, a więc również produkty pośrednie oddychania, z których powstaje kwas asparaginowy: COOH • CH = CH COOH + COOH CHNH2 COOH. Skłaniamy się obecnie do poglądu, Że pierwszy mi aminokwasami pojawiającymi się W roślinach są kwasy asparaginowy lub glutaminowy; oba te aminokwasy przekazują swe grupy NH2 za pośrednictwem specyficznych enzymów innym q—ketokwasom (lub aoksykwasom) i prowadzą w ten sposób do powstania Wielu aminokwasów allfatycznych (transaminaja). Aminokwasy heterocykliczne i inne związki azotowe (np. pierścienie pirolowe, pirymidyna, puryna) są, jak się zdaje, budowane z prostych aminokwasów, takich jak glikokol, i z „aktywnego” kwasu octowego; procesom tym częściowo towarzyszy dalsze przyłączanie grup NHg. [podobne: , odzież robocza, agencja detektywistyczna, indywidualne kalendarze trójdzielne ]
[podobne: ilustris, szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]
[przypisy: ilustris, szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ilustris przydomowe oczyszczalnie ścieków szlifierka kątowa allegro