Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Fermentacja octowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Łatwo zrozumieć, że zwiększenie temperatury podnosi intensywność oddychania aż do granicy, przy której staje się ona szkodliwa; większość bowiem procesów oddechowych są to czysto chemiczne reakcje. Stężenie tlenu w powietrzu ma znacznie mniejszy wpływ na natężenie oddychania roślin niż na natężenie oddychania zwierząt i ludzi. Utlenianie innych substratów oddechowych. Na początku tego rozdziału zaznaczono już, że znaczenie oddychania polega na uwalnianiu związanej energii i wskutek tego natura produktów końcowych i początkowych tego procesu ma dla rośliny mniejsze znaczenie. Istota procesów oddechowych pozostanie taka sama nawet wówczas, gdy zamiast skrobi substratem oddechowym będą inne substancje zapasowe, np. tłuszcze. Tłuszcze przy współudziale enzymów (lipaza) rozpadają się na glicerol i kwas tłuszczowy; po dalszym przekształceniu produktów rozkładu zostają one wprowadzone w obieg normalnej glikolizy. Spalanie białek, odbywające się tylko w przypadku krańcowego wygłodzenia rośliny, polega na odłączaniu grup NH2 i wciągnięciu szkieletów węglowych w normalny cykl utleniania węglowodanów. Fermentacja octowa stanowi przykład, że nawet prostsze związki organiczne mogą zastąpić cukier jako substrat oddechowy. Zupełnie odmiennie jednak przebiega oddychanie pewnych mikroorganizmów, które zdobywają energię utleniając substraty o charakterze nieorganicznym. Mamy tu na myśli wspomniane już uprzednio mikroorganizmy chemosyntetyczne, które zdobywają przez utlenienie związków nieorganicznych przynajmniej energię nie— zbędną do asymilacji dwutlenku węgla. [przypisy: , wózki dziecięce, wynajem busów, wyposażenie łazienki ]
[przypisy: rolstal, konimpex, pieniądz kruszcowy ]
[więcej w: rolstal, konimpex, pieniądz kruszcowy ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konimpex pieniądz kruszcowy rolstal