Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Lamarkizm następnie przyjmuje, że każda modyfikacja wywołana czynnikami zewnętrznymi albo „potrzebami” także jest dziedziczna lub przynajmniej z czasem może stać się dziedziczną (dziedziczenie cech nabytych). Jeśli więc np. jakaś roślina stale w ciągu wielu pokoleń „przystosowuje się bezpośrednio” (w sensie powyżej podanym) do życia w wodzie albo w cieniu, czy też do odżywiania się kosztem jakiegoś innego organizmu, to nabyte w ten sposób właściwości budowy miałyby stopniowo utrwalać się, tj. stawać się dziedzicznymi. Powinny by one przeto w tych przypadkach utrzymywać się niezmiennie jako trwale modyfikacje nawet wówczas, gdy warunki, które je wywołały, uległy zmianie. Tego rodzaju dziedzicznych modyfikacji nie udało sie jednak stwierdzić. Dalsza hipoteza, że do tego jest potrzebny ba rd z o długi, nie dający sie skontrolować okres czasu, byłaby zatem niezbędna, Zresztą zgodnie z tym, eo powiedziano, nie powstałyby wówczas nowe zawiązki dziedziczne, lecz jedynie uległyby dziedzicznemu ograniczeniu możliwości mniej czy też bardziej wszechstronnego reagowania już dawniej istniejących zawiązków na wpływy świata zewnętrznego. Darwinizm opiera się natomiast na wzmiankowanym już, często obserwowanym fakcie, mianowicie, iż u wszystkich organizmów sporadycznie mogą powstawać nag le (skokowo) w wyniku mutacji lub nowych kombinacji zawiązków dziedzicznych nowe, bardzo różnorodne cechy korzystne, obojętne i szkodliwe. Zgodnie z obserwacjami, prawie każda istota żywa podczas swego bytu osobniczego wytwarza tak wiele diaspor, że gdyby wszystkie utrzymały się przy życiu, ziemia już w bardzo krótkim czasie byłaby opanowana wyłącznie przez ten j e den gatunek. [podobne: płyta warstwowa, Loty do Amsterdamu, akcesoria dla niemowląt, terapia alkoholowa ]
[przypisy: projektowanie ogrodów, blog białek, brama garażowa ]
[hasła pokrewne: projektowanie ogrodów, blog białek, brama garażowa ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blog białek brama garażowa projektowanie ogrodów