Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Antagonizm jonów

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jeżeli w skład roztworu wchodzi kilka soli (jak to ma zwykle miejsce w środowisku fizjologicznym), poszczególne rodzaje jonów Oddziaływają wzajemnie na Siebie. Ponieważ jon wapnia (Ca-H-) hamuje silniej pęcznienie plazmy niż jon potasu (K+), mówi się Często o usztywniającym działaniu jonu wapnia, a uwadniającym działaniu jonu potasu. W roztworze zawierającym oba rodzaje jonów substancja pęczniejąca znajduje się w stanie pośredniego uwodnienia, a na każdą zmianę stężenia jednego z jonów reaguje zwiększeniem lub zmniejszeniem stopnia uwodnienia (antagonizm jonów). Również pomiędzy innymi jonami i przy innych zjawiskach występują tego rodzaju antagonizmy. Oczywiście w Zależności od budowy chemicznej i wartości ładunku substancji pęczniejącej występują różnice w jej zachowaniu się w obecności soli. Zjawisko pęcznienia, przedstawione jedynie pobieżnie, odgrywa bez wątpienia ważną rolę w gospodarce wodnej żywych organizmów. Wiele bowiem składników żywej komórki, przede wszystkim zaś protoplazma, ma zdolność pobierania wody przez pęcznienie. Pobieranie wody i powiększanie objętości suchych nasion zanurzonych w wodzie odbywa się przez pęcznienie. Komórki pozbawione wody wchłaniają ją intensywnie, dopóki nie nastąpi stan nasycenia wodą, konieczny dla zapewnienia normalnego przebiegu czynności życiowych. Podczas gdy celuloza i skrobia należą do ciał pęczniejących W sposób ograniczony, w protoplazmie może wystąpić, przynajmniej przejściowo, pęcznienie nieograniczone. Wiadomo bowiem, że protoplazma, szczególnie podczas ruchu, przypomina roztwór koloidalny, choć nie można twierdzić, że owa szczególna „ciecz” jest pozbawiona wewnętrznej struktury. Bardzo często obserwujemy w protoplazmie stadia przejściowe pomiędzy konsystencją żelu i zolu, lecz nigdy nie występuje w niej nie uporządkowany ruch wszystkich cząstek podobnie jak w roztworze rzeczywistym. We wszystkich tych przypadkach każdorazowy stan nasycenia wodą jest bez wątpienia regulowany siłami pęcznienia. [przypisy: Agencja social media, gliwice, transport międzynarodowy, przepływowe ogrzewacze wody ]
[więcej w: , ilustris, szlifierka kątowa allegro ]
[przypisy: , ilustris, szlifierka kątowa allegro ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ilustris szlifierka kątowa allegro