Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Interpretacja zjawiska plazmolizy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Interpretacja zjawiska plazmolizy na zasadzie praw osmotycznych jest bardzo prosta. Roztwór sacharozy zawiera w jednostce objętości wiecej cząsteczek osmotycznie czynnych niż sok komórkowy. Plazma jest błoną półprzepuszczalną, przez którą mogą wędrować bez przeszkód w obu kierunkach jedynie cząsteczki wody. Wskutek tego cząsteczki te przechodzą z komórki do roztworu cukru tak długo, dopóki stężenie osmotyczne w wakuoli nie wyrówna się ze stężeniem panującym w roztworze plazmolizującym. Przenikanie cząsteczek wody na zewnątrz p0woduje oczywiście zmniejszanie się objętości wakuoli i obniżenie napiecia błony komórkowej. Roztwór cukru wnikający przez błonę komórkową do wnętrza komórki, rozcieńczając się stopniowo, odpycha protoplast od błony i dociska go do kurczącego się wskutek utraty wody wodniczka. Jeżeli natomiast roztwór cukru zastąpimy wodą, wówczas silnie stężony sok komórkowy 0 wysokiej wartości osmotycznej, dzięki której cząsteczki wody wnikają do wnętrza komórki, ssie wodę, wakuola powiększa się, przyciska plazmę do błony, wypierając na zewnątrz roztwór mieszczący się między błoną a plazmą. Proces ten powoduje napinanie błony, dopóki jej ciśnienie nie zrównoważy wartości osmotycznej soku komórkowego, hamując w ten sposób dalszy przyrost objętości. Komórka osiąga w tym momencie ponownie pełny turgor. W jakim stopniu półprzepuszczalność warstewki plazmatycznej wiąże się z samymi tylko szczególnymi właściwościami granicznych powierzchni plazmy (zewnętrzna powierzchnia graniczna — plazmem ma [oponka cytoplazmatyczna], wewnętrzna — tonoplast), trudno rozstrzygnąć, choć w pewnych przypadkach warstwa ta jest nawet dostatecznie gruba. Mimo wysokich ciśnień półpłynna plazma nie ulega zgnieceniu lub rozerwaniu, ponieważ chroni ją sztywna błona komórkowa, podobnie jak porcelanowe ściany osmometru usztywniają delikatną błonę z żelazocyjanku miedzi. Plazma jest także siedliskiem sił pęcznienia, które znajdują się równowadze z siłami osmotycznymi soku komórkowego. Siły osmotyczne, pojawiające się w plazmie wskutek obecności w wodnej fazie plazmy substancji osmotycznie czynnych, mają — być może — duże znaczenie przy utrzymywaniu struktury plazmy i zaopatrzeniu jej w wodę; dotyczy to komórek obfitujących w wodę, w których plazma osiągnęła maksimum napęcznienia, a także komórek embrionalnych, w których nie powstała jeszcze wakuola. [hasła pokrewne: czapka, Windykacja Warszawa, geodezja rybnik, podologia ]
[hasła pokrewne: gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal, konimpex ]
[hasła pokrewne: gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal, konimpex ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 7 koszalin konimpex rolstal