Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Budowa chemiczna białek

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Podstawowe znaczenie świata roślinnego na kuli ziemskiej oraz nierozerwalną zależność innych organizmów — łącznie z człowiekiem — od roślin. Bliższe zapoznanie się z problemami metabolizmu białkowego wymaga znajomości budowy chemicznej białek. Wiadomości nasze jednak na ten temat są bardzo ograniczone. Wiemy tylko na pewno, że najistotniejszymi składnikami białek są a min ok w as y, tzn. kwasy tłuszczowe, w których atom wodoru związany z węglem sąsiadującym z grupą kwasową (węgiel w położeniu a) został zastąpiony grupą aminową —NHe; ogólny wzór aminokwasów jest następujący: R • CHNH2 • COOH; przy czym R oznacza jakikolwiek rodnik organiczny. DO chwili Obecnej wyizolowano z białek ponad 20 różnych aminokwasów, należących wyłącznie do szeregu lewego. W skład aminokwasów wchodzą często rodniki alifatyczne, jak np. w skład prostego aminokwasu — alaniny, wywodzącej się z kwasu propionowego, o wzorze CH3 CHNH2 COOH. Czasami wystę- pują W nich pierścienie aromatyczne, jak np. w tyrozynie OH ; CHNH2 ; COOH (obecność tego aminokwasu warunkuje np. reakcje Millona. W skład cząsteczki aminokwasu mogą wchodzić dwie grupy karboksylowe, np. w skład ważnego kwasu a spar ag in owego, który jest kwasem aminobursztynowym, COOH • CH2 CHNH2 • COOH, lub kwasu glutaminowego, który zawiera 0 1 grupę CH2 więcej. Oba aminokwasy przez dołączenie jeszcze jednej cząsteczki amoniaku tworzą a y : np. NH20C• CH2 • CHNH2 • COOH (aspara gina) lub NH20C. CH2.CH2•CHNHs COOH (glutamina), odgrywające poważną rolę w metabolizmie białkowym rośliny. Bliższe szczegóły budowy aminokwasów znajdzie czytelnik w podręcznikach biochemii. Bardzo ważną właściwością aminokwasów jest zdolność do łączenia się z innymi cząsteczkami aminokwasów w długie łańcuchy — makrocząsteczki. W łańcuchach takich grupa karboksylowa jednego aminokwasu łączy się z grupą aminową drugiego z równoczesnym wydzielaniem się wody. W ten sposób powstają najpierw d wu peptydy, a później, w razie powiązania się ze sobą większej liczby aminokwasów — polipeptydy. [patrz też: , pomoc drogowa, wdrożenia magento, drabiny aluminiowe ]
[patrz też: bakterie siarkowe, , ilustris ]
[patrz też: bakterie siarkowe, , ilustris ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bakterie siarkowe ilustris