Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wartość użytkowa danego towaru

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dla producenta, z jego subiektywnego punktu widzenia, wartość użytkowa wytwarzanego przez niego towaru jest obojętna; nie jego przecież potrzeby ma zaspokoić ten produkt. Interesować go musi natomiast tylko to, czy wartość użytkowa danego towaru odpowiada potrzebom nabywców, czy na rynku będzie istniało realne społeczne zapotrzebowanie na jego towary. Wartość użytkowa towaru musi więc być społeczną wartością użytkową, musi zaspokajać określone potrzeby nabywców. Każdą rzecz użyteczną rozpatrujemy nie tylko od strony jakościowej badając, jakie zaspokaja potrzeby ludzkie, ale także od strony ilościowej. Do mierzenia ilości rzeczy użytecznych konieczne są określone miary. Takimi umownymi miarami ilości dóbr użytecznych są metr, kilogram, litr, tuzin itp. Miary te pozwalają określić ilość danego dobra, nie są jednak wystarczające do porównywania różnorodnych dóbr. Poszczególni producenci, wymieniając swoje produkty na rynku, wymieniają je w określonych proporcjach. Rolnik kupując od kowala pług. daje mu w zamian nie dowolną, przypadkową, lecz określoną ilość zboża. W procesie wymiany różnorodnych towarów dochodzi do określenia stosunku pościowego, relacji, w jakiej jeden towar jest wymieniany na inny. Ten stosunek ilościowy miedzy różnymi towarami wymienianymi na rynku w określonych proporcjach nazywamy wartością wymienną. Każdy towar może być wymieniony na rynku na szereg innych towarów w różnych proporcjach. Rolnik za 1 q pszenicy może nabyć x kg węgla, y kg cementu, Ź kg soli lub jedną parę butów. Oznacza to, że wszystkie te proporcje między q pszenicy a danymi ilościami węgla cementu, soli czy butów są sobie równe i oznaczają określoną wartość wymienną 1 q pszenicy. Wynika stąd, że wartość wymienna wyrażona za pomocą różnych towarów o różnej wartości użytkowej i w różnych ilościach jest tylko sposobem wyrażania wspólnej wszystkim towarom treści, która pozwała przyrównywać je do siebie, ustalać określone relacje wymienne. [patrz też: , Usługi brukarskie Warszawa, hurtownia wólka kosowska, kawa sklep ]
[więcej w: bakterie siarkowe, , ilustris ]
[hasła pokrewne: bakterie siarkowe, , ilustris ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bakterie siarkowe ilustris