Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Denitryfikacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przy braku tlenu pewne bakterie są zdolne do korzystania z tlenu związanego chemicznie i utleniania w ten sposób substratu oddechowego, którym w tym przypadku z reguły jest związek organiczny. Tak np. azotany i siarczany mogą służyć również za akceptory odłączanego wodoru. Zjawiska te nazywamy denitryfikacją i desulfatacją. Redukcja azotanów, kończąca sie zwykle powstaniem tlenków azotu lub nawet azotu cząsteczkowego, może być czynnikiem szkodliwym w glebach bardzo wilgotnych, niewystarczająco spulchnianych, ponieważ rozkłada azotany konieczne dla roślin wyższych. Desulfatacja stanowi obok rozkładu białka główne źródło siarko— wodoru pojawiającego się przede wszystkim w wodach stojących. Przyczyną często spotykanego czarnego zabarwienia mułu jest wytrącanie żelaza [w postaci FeS] przez wywiązujący się siarkowodór (Morze Czarne!). Synteza i rozkład węglowodanów należą do najważniejszych procesów życiowych rośliny. Obok fotosyntezy, dostarczającej budulca i wiążącej energię, która następnie dzięki oddychaniu zostaje wyzwolona i zużyta do najrozmaitszych celów, przebiegają w komórce jeszcze inne ważne procesy metaboliczne; spośród nich możemy tylko niektóre omówić w tym podręczniku. Metabolizm białkowy jest jednym z podstawowych procesów w fizjologii przemiany materii. Białko bowiem stanowi jedną z najważniejszych substancji wchodzących w skład protoplazmy. Wzrost rośliny i powstawanie nowych komórek jest związane z syntezą nowych ilości białka plazmy i jądra komórkowego. Możliwość hodowli roślin zielonych na pożywkach nieorganicznych wskazuje, że białko ich jest syntetyzowane ze związków nieorganicznych. Dowodzi to, że roślina musi mieć zdolności syntezy białka przewyższające zdolności syntetyczne organizmu zwierzęcego. Zadne bowiem zwierzę nie po trafi tak jak roślina, zbudować z soli mineralnych wszystkich składników komórki. Dzięki temu że rośliny potrafią wytwarzać nie tylko cukier, lecz także białka lub jego składniki, możliwe jest w ogóle istnienie zwierząt na ziemi. [przypisy: , Studnie głębinowe, lampy ogrodowe, Serwis Klimatyzacji ]
[hasła pokrewne: , ilustris, szlifierka kątowa allegro ]
[hasła pokrewne: , ilustris, szlifierka kątowa allegro ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ilustris szlifierka kątowa allegro