Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Ruchy Browna

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Cząsteczka poruszająca się prostolinijnie zderza się ciągle z innymi cząsteczkami, zmieniając wciąż kierunek ruchu. Dostrzegalnym wyrazem energii kinetycznej cząsteczek są tzw, ruchy Browna, wykonywane przez drobne cząstki (np. ziarna skrobi lub kryształki) zawieszone w środowisku wodnym; ruchy te można łatwo obserwować za pomocą mikroskopu. Ruchy Browna powstają wskutek tego, że cząsteczki wody, niedostrzegalne dla oka, zderzają się z większymi cząstkami i przesuwają je w różnych kierunkach na nieznaczne odległości. Termiczny ruch cząstek jest także przyczyną dyfuzji, zjawiska odgrywającego dużą rolę w procesach fizjologicznych. Dyfuzja. Podobnie jak cząsteczki gazu dzięki energii kinetycznej wypełniają w krótkim czasie całą przestrzeń oddaną im do dyspozycji, tak i cząsteczki rozpuszczone w wodzie dążą do równomiernego rozmieszczenia się w roztworze. Jeżeli do cylindra napełnionego wodą wrzuci sie kryształ siarczanu miedzi lub ziarnko łatwo w wodzie rozpuszczalnego barwnika, można śledzić wzrokiem rozprzestrzenianie się barwnej substancji w rozpuszczalniku. Proces dyfuzji odbywa się z dużą szybkością przy małych odległościach, natomiast bardzo powoli przy pokonywaniu większych przestrzeni, ponieważ szybkość dyfuzji maleje proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z czasu. Jeśli w jednym dniu cząsteczki dyfundujące pokonają odcinek drogi s, to po z dniach długość drogi wynosić $ = s J/ x. Natężenie dyfuzji danej substancji jest proporcjonalne do gradientu stężenia, czasu, powierzchni, przez którą dyfundują drobiny, oraz do stałego współczynnika charakteryzującego właściwą dla tej substancji szybkość ruchu przy danej temperaturze. Dyfuzja odbywa się zawsze W kierunku spadku stężenia. Znajomość dokładnych danych odnoszących się do szybkości dyfuzji ma bardzo duże znaczenie dla fizjologa. W tabeli zamieszczonej poniżej podano szybko dyfuzji barwnika — ciężar cząsteczkowy z roztworu do wody w temperaturze 200, w zależności od czasu. [podobne: event, porady prawne, Ostropest plamisty, biuro rachunkowe żywiec ]
[przypisy: podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro, dmuchańce ]
[patrz też: podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro, dmuchańce ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dmuchańce podesty magazynowe szlifierki kątowe allegro