Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Charakter i forma systemu pienieznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Charakter i forma systemu pieniężnego zależy od charakteru i stopnia rozwoju systemu ekonomicznego, który obsługuje. Różne systemy pieniężne mogą w różny sposób odpowiadać danemu sposobowi produkcji lub danemu stadium jego rozwoju. System waluty złotej w pełni odpowiadał żywiołowo funkcjonującemu mechanizmowi kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. Wartość Złota pozostawała w ciągu dłuższego czasu względnie trwała, dzięki czemu proces żywiołowego kształtowania się cen nie był zakłócany częstymi zmianami wielkości miernika wartości, co sprzyjało rozwojowi wymiany. Stabilność waluty ważna jest zwłaszcza w transakcjach kredytowych, gdyż kredyt oddziela w czasie funkcję miernika wartości i funkcję środka płatniczego. System pieniądza złotego ułatwiał rozwój kredytu, gwarantując stałą wartość pieniądza i podkreślając jego związek ze złotem. Waluta złota pełna lub ograniczona obsługiwała gospodarkę kapitalistyczną do I wojny światowej. Wojna i kryzysy w okresie międzywojennym ujawniły, że ten system pieniężny przestał odpowiadać nowemu etapowi rozwoju kapitalizmu nie mogąc sprostać zadaniom stawianym przez gospodarkę imperializmu. Rozwój monopoli w skali krajowej i międzynarodowej doprowadził do ograniczenia mechanizmu wolnej konkurencji i stworzył konieczność ingerencji państwa w funkcjonowanie i rozwój gospodarki. Swobodny przepływ zlota na rynku światowym, który był podstawą sprawnego funkcjonowania złotego systemu pieniężnego, został utrudniony przez nagromadzenie większości zapasów złota w bankach głównych mocarstw imperialistycznych i uzależnienie jego ruchu od warunków politycznych. Finansowanie rosnących zbrojeń i prowadzenie wojen, koszty odbudowy wywoływanych przez wojny zniszczeń, konieczność nakręcania koniunktury, prowadzenia robót publicznych i przezwyciężania ostrych kryzysów ekonomicznych, konieczność kierowania gospodarką, regulowania i przyspieszania jej rozwoju wymagały przezwyciężenia hamulców emisji pieniądza wynikających z konieczności pokrycia emisji zapasami złota. Wysokość emisji banknotów w systemie pieniądza złotego zależy, jak wiemy, od wielkości rezerwy kruszcowej i wysokości jej stopy. [patrz też: , osuszacze powietrza, biuro detektywistyczne, tanie odbitki ]
[hasła pokrewne: podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro, dmuchańce ]
[więcej w: podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro, dmuchańce ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dmuchańce podesty magazynowe szlifierki kątowe allegro