Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Czy pompa ciepła to dobry wybór?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Coraz częściej rozglądamy się za ekologicznymi i bardziej ekonomicznymi rozwiązaniami grzewczymi naszych domów. Stąd też coraz większym zainteresowaniem cieszy się pompa ciepła. Chociaż początkowy koszt inwestycji w taki model ogrzewania jest spory to jednak z upływem czasu każdy inwestor notuje tylko zyski. Nim jednak zdecydujemy się na montaż takiej pompy zaleca się gruntownie ocieplić posiadaną nieruchomość. W swoim działaniu omawiane tutaj urządzenie grzewcze zbliżone jest do lodówki, lecz jest pewna różnica. Read the rest of this entry »

Comments Off

Panele dźwiękowe i ich zastosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

06[1]Panel dźwiękowy to naturalna przeszkoda, która bywa ustawiana na drodze między źródłem hałasu, a punktem obserwacji. Za tym panelem powstaje obszar, o znacznie zwiększonym natężeniu dźwięku, który jest zwany cieniem akustycznym. Panele dźwiękowe stosowane są do okładzin ściennych, a także do okładzin sufitowych. Do ich montażu trzeba jedynie zastosować klej, który można zazwyczaj kupić razem z panelem. Panele dźwiękowe spełniają swoje funkcje, dzięki izolacyjności akustycznej oraz dzięki współczynnikowi pochłaniania dźwięku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Lamarkizm nawiązuje do spostrzeżeń, że niektóre istoty żywe wykształcają się różnie w zależności od środowiska, w którym wzrastają, przy czym nie zatracają one zdolności odpowiedniego przystosowywania się do warunków innego środowiska. Istnieją np. rośliny ziemnowodne, które żyjąc zarówno jako rośliny lądowe, jak i wodne, przyjmują odpowiednio różną postać: ich pędy powietrzne mają postać i budowę wewnętrzną typowych roślin lądowych, pędy wodne natomiast są podobne do typowych pędów roślin wodnych. Następnie niektóre rośliny wykształcają się w suchych kulturach kseromorficznie, w wilgotnym powietrzu natomiast higromorficznie. Ta zdolność roślin i zwierząt do wykształcania różnych właściwości, zależnie od środowiska, nazywa się zdolnością modyfikacyjną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Powstawanie przystosowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Takie odchylenia mogą dotyczyć raz tych, raz innych cech. Następują one w mniejszych, albo rzadziej w większych skokach jako mutacje zawiązków dziedzicznych (mutacje genów) bądź też jako nowe kombinacje genów. Inne odchylenia polegają na uwielokrotnianiu liczb chromosomów (mutacje genów), występującym niekiedy samorzutnie w przyrodzie, a dającym się również wywołać eksperymentalnie. Te dziedziczne odchylenia od typu tłumaczą właśnie wielką rozmaitość form organicznych. Mogą one być dla organizmów korzystne, obojętne albo nawet szkodliwe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wszelako również całkowicie bezużyteczne cechy, które nawet pośrednio nie mają żadnej wartości selekcyjnej, mogą nagromadzić się stosunkowo szybko; w przyczyny tych zjawisk wchodzić tu nie możemy. Przypadki takie zachodzą w obrębie małych populacji, które często powstają w naturze wskutek izolacji. Już w krótkim czasie może taka drobna populacja przekształcić się w nową rasę. Izolacja jest więc, obok mutacji, nowych kombinacji genów i doboru, ważnym czynnikiem ewolucyjnym. Jest kwestią sporną, czy istotnie organy o skomplikowanej budowie, której użyteczność trudno jest wyjaśnić, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Lamarkizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Lamarkizm następnie przyjmuje, że każda modyfikacja wywołana czynnikami zewnętrznymi albo „potrzebami” także jest dziedziczna lub przynajmniej z czasem może stać się dziedziczną (dziedziczenie cech nabytych). Jeśli więc np. jakaś roślina stale w ciągu wielu pokoleń „przystosowuje się bezpośrednio” (w sensie powyżej podanym) do życia w wodzie albo w cieniu, czy też do odżywiania się kosztem jakiegoś innego organizmu, to nabyte w ten sposób właściwości budowy miałyby stopniowo utrwalać się, tj. stawać się dziedzicznymi. Powinny by one przeto w tych przypadkach utrzymywać się niezmiennie jako trwale modyfikacje nawet wówczas, gdy warunki, które je wywołały, uległy zmianie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Darwinizm

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Niesłuszne więc jest poddawanie w wątpliwość roli doboru w powstawaniu wielu przystosowań, a tym samym także w tworzeniu licznych ras i gatunków. Przy próbach wyjaśnienia niektórych zagadnień ze stanowiska darwinizmu istnieją jednak także pewne trudności do przezwyciężenia; przede wszystkim przy próbach wyjaśnienia stopniowego filogenetycznego wykształcania wysoce złożonych, wyspecjalizowanych użytecznych organów, jak np. oka albo ucha ssaków, zbudowanych z wielu harmonijnie współpracujących ze sobą części; powstały one bowiem zapewne na drodze wielokrotnych mutacji, a selekcja współpracuje tylko grą przypadku. Darwinizm nie może dać dowodu, iż wszystkie przystosowawcze cechy organizmów powstały w walce o byt tylko stopniowo na drodze wielokrotnej selekcji z licznych przypadkowych mutacji albo nowych kombinacji genów. Nie wszystkie zresztą cechy występujące u organizmów są przystosowaniami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tylko więc nielicznym diasporom udaje się rozwinąć w istoty żywe, zdolne do dalszego rozmnażania. Potomstwo bowiem każdego osobnika jest wystawione na współzawodnictwo w walce o korzystne warunki życiowe; zachodzi tu więc tzw. „w alka o byt między osobnikami tego samego gatunku lub innych gatunków. Gdyby wszystkie osobniki były jednakowe, wtedy jedynie przypadek mógłby rozstrzygnąć, które z nich zachowałyby się przy życiu; taki przypadek z pewnością nieraz zachodzi. W istocie jednak osobniki są dziedzicznie mniej lub więcej różne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Czułki Drosera

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

A nawet każda „potrzeba” takiego organu powinna wpłynąć na jego wykształcenie. Jest całkowicie niezrozumiałe, jak to jest możliwe, Niewątpliwie dotąd nie wyjaśnioną cechą zasadniczą każdej istoty żywej jest jej zdolność do odpowiedniego reagowania na wiele zmian świata zewnętrznego, co zapewnia jej utrzymanie się przy życiu. Jednakże równoznaczny z wiarą W cud byłby pogląd, że organizm jest obdarzony wrodzoną właściwością korzystnego reagowania na dowolne czynniki zewnętrzne. Często wsze lako daje się zaobserwować, że występują reakcje na jakieś nowe wpływy, do których dany organizm nie jest przyzwyczajony, przy czym reakcje takie mogą się okazać całkiem „obojętne” lub nawet szkodliwe. I tak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zawartość wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jednak za pomocą takiej analizy można ustalić, jakie w ogóle związki chemiczne wchodzą w skład rośliny, z jakich pierwiastków są one zbudowane oraz jakich niezbędnych substancji należy dostarczyć w pokarmie organizmowi Żywemu, by umożliwić mu wzrost i zwiększanie masy ciała lub przynajmniej utrzymanie się przy życiu. U większości roślin, podobnie jak u wszystkich żywych organizmów, woda stanowi przeważający ilościowo składnik Świeżej masy. Nieobłonione masy plazmy Śluzowców zawierają 70 do 94% wody, niezdrewniałe części roślin wyższych, np. liście, około 80 do 90%, a niektóre soczyste owoce, np. ogórki, nawet do 95% wody. Zawartość wody u wielu glonów osiąga nawet 98%. Natomiast procentowa zawarto wody w suchych nasionach jest bardzo niska (13 do 14%). Nasiona takie stanowią zarazem przykład na to, że obfite wysycenie tkanek wodą jest nieodzownym warunkiem regularnego przebiegu procesów fizjologicznych, a w związku z tym w ogóle życia. Niska bowiem zawartość wody w tych nasionach jest związana z ich Stanem spoczynkowym; przy kiełkowaniu, zanim nastąpi uruchomienie właściwych procesów życiowych, nasiona muszą pobrać znaczne ilości wody. Sucha masa. W skład tzw. suchej masy, otrzymanej przez staranne wysuszenie rośliny w temperaturze 105—110 0 , wchodzi ogromna ilość związków organicznych. Częściowo stanowią one elementy strukturalne i szkieletowe żywej rośliny, a częściowo substancje zapasowe lub produkty przejściowe czy końcowe przemiany materii. W ramach tego pod ręcznika nie można nawet spróbować wymienić wszystkich związków organicznych wyizolowanych dotychczas z roślin. Każdy podręcznik chemii organicznej podaje przegląd tych substancji. Węglowodany, kwasy organiczne, tłuszcze, białka, lipoidy, garbniki, glikozydy, alkaloidy oraz wiele innych grup związków organicznych pojawia się w roślinach w wy— niku ich działalności metabolicznej.[hasła pokrewne: Usuwanie znamion Warszawa, terapia czaszkowo krzyżowa warszawa, badania gleby, szkolenia spadochronowe wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries