Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Złoto i srebro

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Z jednej strony znajdują się wszystkie towary z ich różnorodnymi wartościami użytkowymi, produkty .prywatnej pracy producentów, która dopiero musi być uznana na rynku jako praca społeczna. z drugiej strony występuje pieniądz jako jedyny, uniwersalny, reprezentant wszelkiej wartości użytkowej; ogólny ,wyraziciel wartości, ucieleśnienie abstrakcyjnej pracy społecznej. Odosobniony producent, uzyskując na rynku pieniądze za produkty swej pracy, otrzymuje tym samym potwierdzenie, że prywatna jego praca została uznana za cząstkę pracy społecznej, za pracę abstrakcyjną. Za pomocą pieniądza przejawia się w sposób ewidentny ekwiwalentność wymiany towarowej. Społeczeństwo, zakupując od prywatnego producenta jego wyroby, przekazuje mu w postaci pieniądza określoną masę wartości, prawo do swobodnego. dysponowania wartościami użytkowymi wytworzonymi w społeczeństwie przez innych producentów w tej. mierze, w jakiej on sam przyczynił się swoją pracą do wytworzenia ogólnej masy towarów dla społeczeństwa. Pieniądz jest więc środkiem ewidencji, rachunku ogólnej pracy społecznej, środkiem, za pomocą którego dokonuje się na rynku rozliczeń między różnorodnymi producentami w ramach społecznego podziału pracy. Pieniądz wyrasta, jak widać, ze społecznego podziału pracy, z rozwoju i upowszechnienia wymiany towarowej, z konieczności mierzenia różnych prac Indywidualnych niezależnych od siebie producentów za pomocą wspólnego miernika: wyraża on więc w rzeczowej postaci określone stosunki społeczne między producentami towarów. W długotrwałym procesie rozwoju wymiany funkcji ekwiwalentu pełniły różnorodne towary, ale szczególna funkcja społeczna ogólnego ekwiwalentu zrosła się powszechnie i trwale tylko ze złotem i srebrem, towarami. które dzięki swym właściwościom były najlepiej przystosowane do jej pełnienia. Złoto i srebro są trwałe, nie ulegają łatwo zniszczeniu, są łatwo podzielne, koszt ich przechowywania nie jest wielki, a wreszcie mają dużą wartość przy stosunkowo niewielkiej objętości i wadze. Zanim złoto stało się powszechnym ekwiwalentem, zanim wystąpiło na rynku jako pieniądz, występowało jako towar. [więcej w: , wynajem busów, identyfikacja wizualna, prawo jazdy kat a Lublin ]
[więcej w: lwówecki info, gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal ]
[więcej w: lwówecki info, gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 7 koszalin lwówecki info rolstal