Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Paleontologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wszelako również całkowicie bezużyteczne cechy, które nawet pośrednio nie mają żadnej wartości selekcyjnej, mogą nagromadzić się stosunkowo szybko; w przyczyny tych zjawisk wchodzić tu nie możemy. Przypadki takie zachodzą w obrębie małych populacji, które często powstają w naturze wskutek izolacji. Już w krótkim czasie może taka drobna populacja przekształcić się w nową rasę. Izolacja jest więc, obok mutacji, nowych kombinacji genów i doboru, ważnym czynnikiem ewolucyjnym. Jest kwestią sporną, czy istotnie organy o skomplikowanej budowie, której użyteczność trudno jest wyjaśnić, jak np. w państwie roślinnym m. in. kwiaty Papilionaceae, mogły powstać wyłącznie w taki sposób. Wiele z nich mogłoby przecież zawdzięczać swoje powstanie zaledwie jednemu dużemu skokowi mutacyjnemu. Inne poglądy Istnieją też inne jeszcze hipotezy dotyczące filogenetycznego powstania właściwości budowy i przystosowań. Paleontologia przynajmniej w stosunku do nie których grup zwierzęcych zdołała poznać ortogenetyczne, tj. jednokierunkowe, filo genetyczne szeregi rozwojowe; końcowymi ogniwami niektórych z nich nie były organizmy coraz doskonalsze, lecz takie, które najwidoczniej na skutek skrajnego wykształcenia pewnych organów stawały się coraz mniej sprawne życiowo. Z takich i innych obserwacji wysnuto wniosek, że filogenetyczny rozwój cech budowy byłby koniecznym wynikiem zwłaszcza przyczyn wewnętrznych, leżących w samych istotach Żywych. Już Lamarck przyjmował zresztą rozwój organizmów pod wpływem jakiejś nieznanej siły Życiowej („pędu do udoskonalania”), dzięki której osiągałyby one stopniowo coraz wyższy stopień organizacji. O kierunku więc dziedzicznych przekształceń decydowałaby przede wszystkim nie ich użyteczność w walce o byt, a zatem nie dobór, lecz wewnętrzna predyspozycja poszczególnych grup systematycznych. Przy tym zdarzyć się może, że w obrębie zupełnie różnych rodzin będą występowały mniejsze lub większe podobieństwa kierunków rozwojowych. [hasła pokrewne: wynajem samochodów, acai berry, Jumbo, serwis ]
[patrz też: cyklofosfamid, kraszkebab, lwówecki info ]
[przypisy: cyklofosfamid, kraszkebab, lwówecki info ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklofosfamid kraszkebab lwówecki info