Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Towar i jego podstawowe cechy

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

W formacjach przedkapitalistycznych prosta gospodarka towarowa, rozwijając się i rozszerzając, wypierała powoli gospodarkę naturalną, nie była jednak powszechną i dominującą formą wytwarzania. Dopiero w kapitalizmie produkcja towarowa osiąga najwyższy stopień rozwoju, staje się powszechna i dominująca, wkracza we wszystkie dziedziny gospodarki. Dlatego analiza gospodarki kapitalistycznej, która powstała w procesie rozwoju i upowszechniania się produkcji towarowej i stanowi jej najbardziej rozwiniętą formę, wymaga zbadania podstawowej i elementarnej kategorii stosunków towarowo-pieniężnych- towaru. Towarem nazywamy produkt pracy ludzkiej przeznaczony Do wymiany, na sprzedaż, w wyniku której następuje zmiana właściciela. Towarów nie należy zatem utożsamiać z dobrami materialnymi, z rzeczami, z których korzysta człowiek zaspokajając swoje potrzeby. Wprawdzie towar jest dobrem materialnym, ma określoną postać, ale nie wszystkie dobra przybierają postać towarów. Towarami stają się tylko te dobra, które zostały wytworzone przez człowieka z przeznaczeniem na wymianę, to znaczy są nimi tylko produkty pracy ludzkiej w określonych warunkach społecznych. Towar ma dwie zasadnicze cechy: wartość użytkową i wartość wymienną jako formę wyrażania wartości. Produkty przeznaczone na wymianę muszą mieć zdolność zaspokajania określonych potrzeb ludzkich, w przeciwnym bowiem razie nie znalazłyby nabywcy, nie mogłyby być sprzedane. Zdolność tę, czyli różnorodnych dóbr, nazywamy wartością użytkową. Wartość użytkową produktów wyznacza zespół różnorodnych cech nadanych produktom w procesie produkcji. Dzięki tym cechom produkty mogą zaspokajać określone potrzeby człowieka – biologiczne, kulturalne, społeczne. Wartość użytkowa zależy z jednej strony od własności produktu, a z drugiej – od rodzaju potrzeb ludzkich. jakie ma zaspokajać. Towar, aby mógł być sprzedany, musi mieć dla nabywcy Społeczna wartość użytkową, gdyż nikt nie kupuje produktów, jeżeli wartość użytkowa nie są mu potrzebne. [hasła pokrewne: , drzwi wejsciowe, regały półkowe, podesty ruchome ]
[więcej w: szlifierki kątowe allegro, dmuchańce, łóżka drewniane ]
[przypisy: szlifierki kątowe allegro, dmuchańce, łóżka drewniane ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dmuchańce szlifierki kątowe allegro łóżka drewniane