Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Teoria Darwina

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tylko więc nielicznym diasporom udaje się rozwinąć w istoty żywe, zdolne do dalszego rozmnażania. Potomstwo bowiem każdego osobnika jest wystawione na współzawodnictwo w walce o korzystne warunki życiowe; zachodzi tu więc tzw. „w alka o byt między osobnikami tego samego gatunku lub innych gatunków. Gdyby wszystkie osobniki były jednakowe, wtedy jedynie przypadek mógłby rozstrzygnąć, które z nich zachowałyby się przy życiu; taki przypadek z pewnością nieraz zachodzi. W istocie jednak osobniki są dziedzicznie mniej lub więcej różne. W walce tej zatem zwyciężają przede wszystkim te, które dzięki swoim dziedzicznym właściwościom są zdolniejsze do utrzymania się przy Życiu. Następstwem tego jest rozmnażanie się głównie, albo nawet wyłącznie, tych wariantów dziedzicznych, które mają przewagę w walce o byt; przekazują one potomstwu swoje korzystne cechy. W naturze więc odbywa się dobór (selekcja, dobór naturalny). Jeśli więc w następujących po sobie pokoleniach walka o byt trwa w dalszym ciągu i powtarza się w nich dane dziedziczne odchylenie, muszą w końcu wykształcić się formy coraz lepiej przystosowane. Ponieważ wszystkie osobniki ze szkodliwymi, albo mniej korzystnymi cechami giną wcześniej czy później wskutek wyeliminowania, pozostają ostatecznie tylko te, które są lepiej przystosowane. Lamarkizm zupełnie nie wyjaśnia użyteczności zmian (przystosowawczych), ponieważ uważa możność korzystnego reagowania (przystosowywania się) organizmów nawet na zupełnie odmienne warunki zewnętrzne za ich właściwość wrodzoną. Według darwinizmu natomiast zdolność przystosowawcza wynika z przewagi takich całkowicie przypadkowych cech dziedzicznych, które sprzyjają utrzymaniu się osobnika w walce konkurencyjnej. Na tym polega wielki postęp, jaki stanowi teoria Darwina w stosunku do lamarkizmu. Przewyższa ona o wiele teorię Lamarcka także dzięki temu, że opiera się jedynie na zjawiskach, które, zgodnie z obserwacjami, istotnie zachodzą w naturze zawsze i wszędzie. [więcej w: elewacje Poznań, materace przeciwodleżynowe, mierniki mocy, Rezonans Warszawa ]
[przypisy: bakterie siarkowe, , ilustris ]
[podobne: bakterie siarkowe, , ilustris ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bakterie siarkowe ilustris