Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Produkcja towarowa, pieniądz i prawo wartości

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Towar musi posiadać dwie podstawowe cechy: wartość użytkową i wartość wyrażoną przez wartość wymienną. W procesie wymiany podstawą ustalania ilościowej relacji, wymienianych towarów jest ich wartość. Oznacza to, że świadomie czy nieświadomie – porównywane są nakłady pracy wydatkowanej na ich wytworzenie. Nie zmienia tego-fakt, że niektóre nieliczne dobra nie będące produktami pracy ludzkiej w określonych warunkach mogą się stać przedmiotem transakcji wymiennej. Dwoisty charakter pracy zawartej w towarze W każdym towarze jest ucieleśniona określona ilość pracy ludzkiej; oznacza to że do wytworzenia każdego towaru trzeba było zużyć określoną ilość pracy, i to właśnie stanowi o jego wartości. Im więcej pracy niezbędne jest do wytworzenia. danego towaru tym wyższa jest jego wartość. Porównywanie ze sobą nakładów pracy zużytej na wytworzenie różnych towarów nie jest bynajmniej sprawą prostą. Praca ludzka występuje w procesie produkcji w różnorodnej, konkretnej formie, jest zawsze pracą określonego rodzaju i określonej specjalności. Konkretne rodzaje pracy są tak samo różnorodne, jak różnorodne są towary wytwarzane przez poszczególnych producentów. Praca szewca różni się jakościowo od pracy stolarce czy górnika zarówno formą, sposobem przetwarzania różnych dóbr przyrody, jak i rezultatami – wynikami działalności produkcyjnej poszczególnych producentów. Szewcy wytwarzają buty ze skóry za pomocą określonych narzędzi. Stolarze z innego surowca, drewna, za pomocą różnych zupełnie narzędzi, pracując w odmienny sposób, produkują stoły, szafy, ramy okienne. Inaczej pracują także górnicy i innych dostarczają produktów. Pracę określonego rodzaju, określonej jakości, nazywamy pracą konkretną. Praca konkretna nadaje towarom specjalne formy i jakościowe. cechy, które sprawiają, że stają się one użyteczne dla człowieka, tworzy więc wartość użytkową towaru. Przy tworzeniu wartości użytkowej praca konkretna polega na określonym współdziałaniu z przyrodą, wykorzystywaniu jej użytecznych dla człowieka właściwości, utrwalaniu ich, potęgowaniu, udoskonalaniu i mnożeniu. [więcej w: , budowa stoisk targowych, wiązar dachowy, hydraulika przemysłowa ]
[przypisy: szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy ]
[więcej w: szlifierka kątowa allegro, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przydomowe oczyszczalnie ścieków szlifierka kątowa allegro wiązar dachowy