Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Nitryfikacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Szeroko rozpowszechnione w glebach uprawnych bakterie utleniają amoniak na azotyny lub azotyny na azotany, uwalniając przy tym znaczne ilości energii, z której pewna część zostaje na powrót związana w Węglowodanach wytworzonych podczas chemosyntezy: 2 mole + 3 mole 02 2 mole HN02 + 2 mole H20 + 158 kał; 2 mole NH2 + 1 mol 02 • 2 mole 1–1NOg + 36ka1. Organizmy utleniające amoniak na azotyny (gatunki z rodzaju Nitrosomonas) i organizmy utleniające azotyny na azotany (Bacterium nitrobacter) współżyją ściśle ze sobą. Mikroorganizm utleniający azotyny na azotany usuwa trujące pro— dukty przemiany materii organizmu tworzącego azotyny. Materiał wyjściowy nitryfikacji — NHa — pochodzi z rozkładu białka, przeprowadzanego przez inne gatunki bakterii podczas gnicia materii organicznej. Nitryfikacja jest głównym źródlem uzupełniającym glebowy zapas azotanów, niezbędnych dla rozwoju roślin wyższych. Wspomniane już również bezbarwne bakterie siarkowe (np. Beggiatoa) utleniają trujący dla większości innych organizmów H2S lub S na siarkę lub kwas siarkowy i uzyskują z tej reakcji tyle energii, że umożliwia im to chemosyntezę węglowodanów z C02 i H20. 2 mole HS + 1 mol 02 2 mole 1-120 + 2 mole S + 118 kał; 2 mole S + 3 mole 02 + 2 mole Hzo 2 mole Hesog + 286 kal. Siarkowodór — materiał wyjściowy powyższych reakcji — pochodzi po dobnie jak amoniak z bakteryjnych procesów rozkładu i gnicia substancji organicznych, a przede wszystkim białka szczątków zwierzęcych i roślinnych, a częściowo także z procesów redukcji siarczanów (desulfatacja) przez inne bakterie. Z innych związków siarki, np. z siarczków, siarczynów, tiosiarczanów itd., moga również korzystać pewne bakterie siarkowe. Wszystkie te tak różnorodne bakterie siarkowe stanowią ważny czynnik przy tzw. samooczyszczaniu się wód. Dzięki ich działalności siarka związana organicznie zostaje przekształcona z powrotem na związki nieorganiczne, które w takiej tylko postaci może pobierać system korzeniowy rośliny wyższej. Nie znany bliżej chemizm tych procesów przedstawia sie prawdopodobnie nieco inaczej, niż to wyraża powyższy wzór. [hasła pokrewne: , cyklofosfamid, nauka jazdy Lublin, krzesła obrotowe ]
[patrz też: ogrody zimowe, internetia kontakt, podesty magazynowe ]
[przypisy: ogrody zimowe, internetia kontakt, podesty magazynowe ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: internetia kontakt ogrody zimowe podesty magazynowe