Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Spoleczny podzial pracy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Społeczny podział pracy oznacza, że praca każdego wytwórcy jest cząstką ogólnej pracy społeczeństwa, ogólnej pracy całego kolektywu wytwórczego, co tylko służy temu społeczeństwu. Równocześnie jednak poszczególni producenci, będąc prywatnymi właścicielami środków produkcji, traktują swoją pracę jako sprawę prywatną, kierując się nie społecznym, lecz własnym interesem. Praca wytwórcy towarów, będąc w istocie pracą społeczną, występuje więc bezpośrednio jako praca prywatna. Społeczny charakter pracy jest ukryty, ujawnia się dopiero na rynku, w procesie wymiany, tylko bowiem w procesie wymiany staje się widoczne, czy prywatna praca danego producenta jest społecznie niezbędna, czy uzyska społeczne uznanie. Jeśli produkty pracy samodzielnego wytwórcy nie będą sprzedane, będzie to oznaczać, że praca danego wytwórcy nie została uznana za niezbędną pracę społeczną, nie ma więc społecznego charakteru. Z tej podstawowej sprzeczności produkcji towarowej wynikają następne. Prywatna praca wytwórcy towarów przybiera charakter pracy Konkretnej, praca konkretna zaś, uprzedmiotowiona w towarach, występuje jako wartość użytkowa. Społeczny charakter pracy .ujawnia się natomiast w pracy abstrakcyjnej; abstrakcyjna, uprzedmiotowiona praca występuje jako wartość towaru. Podstawowa sprzeczność gospodarki towarowej, sprzeczność między pracą prywatną i jej społecznym charakterem, ujawnia się więc w sprzeczności między pracą konkretną i abstrakcyjną oraz w sprzeczności między wartością użytkową i wartością. Wielkość wartości towaru Towar ma wartość tylko dlatego, że jest w nim ucieleśniona praca ludzka. Z punktu widzenia wielkości wartości towary mogą więc różnić się między sobą tylko tym, że zawierają mniejszą lub większą ilość pracy.Wielkość wartości zależy zatem od ilości tej pracy mierzonej czasem jej trwania. Wielkość wartości towaru określa się czasem pracy społecznie niezbędnym do wyprodukowania danego towaru. [patrz też: , szamba ekologiczne, maszyny budowlane, obieg dokumentów ]
[przypisy: przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy, projektowanie ogrodów ]
[podobne: przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy, projektowanie ogrodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projektowanie ogrodów przydomowe oczyszczalnie ścieków wiązar dachowy