Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Wielkość i wartość własnego ładunku

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Roztwór taki ma zwykle charakter koloidalny, tzn. cząstki znajdujące się w wodnym rozpuszczalniku — cząsteczki lub micele — są tak duże, że utrzymują się w roztworze tylko dzięki obecności powłok wodnych. Zmiana ładunków elektrycznych, które utrzymują te powłoki, wywołuje wytrącanie się cząstek z takiego roztworu, nazywanego zolem. Zole mogą przechodzić w żele lub odwrotnie — żel można przeprowadzić w zol. Zele żelatynowe lub agarowe mają szczególne właściwości, ogrzanie ich bowiem powoduje zupełne rozpuszczenie, a tym samym zapewnia całkowitą ruchliwość cząstkom żelu. Na Odwrót, podczas oziębiania dochodzi do powstania luźnych skupień i polaczeń, przy równoczesnym wiązaniu wody; proces ten kończy się wytrąceniem Żelu i zestaleniem się roztworu. Obecność w rozpuszczalniku soli dysocjujących na jony opatrzone silnymi ładunkami elektrycznymi wywiera poważny wpływ na stopień hydracji i pęcznienia. Jony te nie tylko adsorbują dookoła siebie wodę i w ten sposób, zwłaszcza w silniejszych stężeniach, odbierają ją substancjom pęczniejącym (wysalanie roztworów białkowych), lecz także dzięki adsorpcji lub przez zobojętnianie mogą zmieniać ładunek substancji pęczniejącej i w ten sposób modyfikować bezpośrednio jej zdolność wiązania wody. Wielkość i wartość własnego ładunku, promień jonowy i grubość otoczki wodnej jonów odgrywa ważną rolę przy ich działaniu na proces pęcznienia, szczególnie ważne z biologicznego punktu widzenia (np. białka plazmy), mają zazwyczaj ładunek ujemny. Kationy więc będą z reguły działać na nie od pęczniejąco , tzn. Że W ich Obecności pęcznienie będzie słabsze niż w czystej Wodzie, Wówczas gdy aniony, adsorbując się na cząsteczkach substancji pęczniejącej, zwiększają jej zdolność wchłaniania wody. Jony dwuwartościowe wywierają działanie silniejsze niż jony jednowartościowe. [hasła pokrewne: medale, usuwanie owłosienia, taras drewniany, koszulki reklamowe ]
[patrz też: dmuchańce, łóżka drewniane, bakterie siarkowe ]
[podobne: dmuchańce, łóżka drewniane, bakterie siarkowe ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bakterie siarkowe dmuchańce łóżka drewniane