Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Przewodzenie asymilatów w roslinie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Przewodzenie asymilatów w roślinie nie ogranicza się tylko do substancji budulcowych i energetycznych. W następnych rozdziałach będzie ponownie mowa o czynnikach wzrostowych natury hormonalnej, które odgrywają wielką rolę w najrozmaitszych procesach rozwoju wrażliwości. Substancje to powstają w procesie przemiany materii, a muszą zostać rozprowadzone w roślinie na mniejsze lub większe odległości. Jest rzeczą zrozumiałą, że asymilaty mogą wędrować tylko w formie związków rozpuszczonych w wodzie. Dlatego punk wyjścia i zakończeniem ich przewodzenia. są procesy enzymatyczne. Odbywają się one na szeroką skalę i prowadzą do przekształcenia substancji, które z kolei wytwarzają w roślinie gradienty stężenia i dyfuzji. Początek transportu stanowią procesy mobilizacyjne, w wyniku których następuje np. scukrzenie skrobi lub rozkład białka na aminokwasy itd., koniec zaś transportu — procesy kondensacyjne, podczas których następuje przeprowadzenie związków rozpuszczalnych w nierozpuszczalne, co zapewnia utrzymanie odpowiedniego gradientu stężenia. Forma, w jakiej są przewodzone poszczególne grupy asymilatów, nie jest jeszcze dobrze znana. Cukry są przewodzone W formie glikozy i przypuszczalnie dwucukru sacharoz y. Głównymi formami, w jakich rośliny przewodzą związki azotowe, są zapewne amin o kwasy i amidy. Przy rozważaniu mechanizmu przewodzenia substancji pokarmowych musimy pamiętać o różnicy pomiędzy wymianą i przewodzeniem asymilatów na małe odległości np. pomiędzy komórkami parenchymy, a transportem na znaczne odległości, np. pomiędzy liśćmi i korzeniami czy owocami drzewa. Przy przewodzeniu w obrębie komórek parenchymatycznych odgrywają dużą rolę procesy dyfuzyjne. Energia kinetyczna wystarcza zupełnie na pokrycie potrzeb energetycznych transportu substancji pokarmowych na małe odległości. [więcej w: , pompy hydrauliczne, sprzątanie poznań, szkoła nauki jazdy Lublin ]
[hasła pokrewne: gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal, konimpex ]
[hasła pokrewne: gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal, konimpex ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 7 koszalin konimpex rolstal