Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Usługi brukarskie Warszawa’

PROCESY WYDZIELNICZE U ROSLIN

Posted in Uncategorized  by admin
January 21st, 2019

Istotną cechą metabolizmu żywej komórki jest nie tylko pobieranie substancji pokarmowych, ich przekształcanie i włączanie w swe składniki, lecz również konieczność stałego wydzielania pewnych substancji, które albo nie znajdują dalszego zastosowania w procesach metabolicznych, albo mają jeszcze wypełnić pewne szczególne funkcje. W pierwszym przypadku mówimy o ekskrcji (wydalaniu), natomiast tworzenie i wydzielanie substancji spełniających ważne funkcje nazywamy sekrecją. Wydalanie, proces tak charakterystyczny dla zwierząt, nie odbywa się w ogóle w pewnych procesach roślinnej przemiany materii, np. w metabolizmie białka, natomiast w innych jest bardzo wyraźny, podobnie jak u organizmów zwierzęcych. Często jednak z uwagi na naszą niedostateczną znajomość powiązań pomiędzy procesami fizjologicznymi, trudno jest rozstrzygnąć, czy substancja wydalana jest rzeczywiście bezużyteczna, czy też ma jeszcze pewne funkcje do spełnienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Usługi brukarskie Warszawa’

PROCESY WYDZIELNICZE U ROSLIN

Posted in Uncategorized  by admin
January 21st, 2019

Dla producenta, z jego subiektywnego punktu widzenia, wartość użytkowa wytwarzanego przez niego towaru jest obojętna; nie jego przecież potrzeby ma zaspokoić ten produkt. Interesować go musi natomiast tylko to, czy wartość użytkowa danego towaru odpowiada potrzebom nabywców, czy na rynku będzie istniało realne społeczne zapotrzebowanie na jego towary. Wartość użytkowa towaru musi więc być społeczną wartością użytkową, musi zaspokajać określone potrzeby nabywców. Każdą rzecz użyteczną rozpatrujemy nie tylko od strony jakościowej badając, jakie zaspokaja potrzeby ludzkie, ale także od strony ilościowej. Do mierzenia ilości rzeczy użytecznych konieczne są określone miary. Read the rest of this entry »

Comments Off