Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘serwis niszczarek’

Neutralizowanie toksycznego działania amoniaku

Posted in Uncategorized  by admin
January 22nd, 2019

Nie marny żadnych podstaw do twierdzenia, że w czasie normalnych utleniających i egzotermicznych procesów rozkładu białka odbywa się zużywanie białka na cele oddechowe, ponieważ procesy rozkładu nie służą wyłącznie do uwolnienia energii, lecz do wytworzenia pewnych produktów przemiany materii. Oprócz dezaminacji związanej z utlenieniem istnieją w metabolizmie inne jeszcze drogi prowadzące do rozkładu aminokwasów. Wiele bakterii i grzybów tworzy z nich — przez dekarboksylację — aminy. W ten sposób powstaje np. z glikokolu metylamina ; CH2NH2 ; COe + CH*NH2. Read the rest of this entry »

Comments Off