Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kostka granitowa’

Geneza i istota pieniądza

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2019

Praca kwalifikowana wytwarza więc w jednostce czasu większą wartość niż praca prosta, albo – inaczej mówiąc – praca kwalifikowana równa się spotęgowanej pracy prostej. Proces sprowadzania pracy złożonej do prostej ni.e odbywa się bezpośrednio, lecz żywiołowo, w procesie wymiany na rynku, przy wymianie różnorodnych towarów wytwarzanych przez robotników o różnych stopniach kwalifikacji. Odosobnieni producenci w ramach społecznego podziału pracy wytwarzają określone towary na rynek, dla społeczeństwa, w zamian za towary, których w drodze wymiany rynkowej społeczeństwo im dostarcza. Wytwórca, dając społeczeństwu określone towary, daje faktycznie określoną ilość swojej pracy uprzedmiotowionej w wytworzonych przez siebie produktach i otrzymuje w zamian od społeczeństwa taką samą ilość pracy, z tym tylko, że praca ta uprzedmiotowiona jest w innych, potrzebnych mu towarach. Praca ta w procesie porównywania, bilansowania, sprowadzana jest do jednorodnej pracy abstrakcyjnej niezależnie-od formy i warunków jej wydatkowania. Read the rest of this entry »

Comments Off