Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Pojawienie sie aminokwasów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pojawienie się aminokwasów kończy bez wątpienia mobilizację białek i przygotowanie ich do transportu, Wielokrotnie jednak, zwłaszcza w procesach wzrostowych, konieczny jest znacznie dalej posunięty rozkład substancji zawierających azot. Na przykład białko zapasowe w ziarnach aleuronu ma całkiem inny skład aminokwasowy niż białko plazmy młodych, rosnących komórek siewki. Z tej przyczyny podczas dalszego rozkładu białka następuje tzw. dezaminacja — proces polegający na odłączeniu grupy —NH2 od szkieletu węglowego. Dezaminacja w wielu przypadkach odbywa sie przez utlenienie; mianowicie przy współudziale dehydrogenaz (dezaminaz) zostaje najpierw odłączony wodór, a po odłączeniu grupy aminowej pozostają -ketokwasy: R • CHNH2 • COOH — 2H R. C=NH. COOH + H20 R • COHNH2.C00H + R. CO. COOH + + NHs. Ketokwasy pod wpływem enzymu karboksylazy przekształcają się w aldehydy. Następnie przez dołączenie wodoru do aldehydu powstaje alkohol uboższy 0 1 atom węgla. W ten sposób tworzą się podczas fermentacji alkoholowej oleje fuzlowe, pochodzące Z rozkładu białka zacieru, Zwykle jednak wskutek dalszego utleniania (przy czym wodór zostaje utleniony tlenem atmosferycznym na wodę) powstają kwasy tłuszczowe. Pozwala to przypuszczać, Że kwasy organiczne pojawiają się w przemianie materii także w procesie metabolizmu białkowego. Znaczna część np. kwasu szczawiowego znajdującego się w rabarbarze pochodzi nie z przemiany węglowodanów, lecz białek, z odpowiednio przekształconych aminokwasów. Kwas cytrynowy powstający podczas oddychania może być wytwarzany również z kwasu glutaminowego. Procesów utleniania prowadzących do dezaminacji nie należy mylić z oddychaniem, nic bowiem nie wiemy o zużyci u także białka jako Substratu oddechowego przy dostatecznej ilości substratu węglowodanowego W roślinie. Tylko w ostatecznym przypadku białko wchodzi w cykl przemiany materii, a jego szkielet węglowy ulega utlenieniu podczas oddychania. [patrz też: , budowa stoisk targowych, szafki ubraniowe, stoiska targowe ]
[hasła pokrewne: lwówecki info, gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal ]
[podobne: lwówecki info, gimnazjum nr 7 koszalin, rolstal ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 7 koszalin lwówecki info rolstal