Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Neutralizowanie toksycznego działania amoniaku

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Nie marny żadnych podstaw do twierdzenia, że w czasie normalnych utleniających i egzotermicznych procesów rozkładu białka odbywa się zużywanie białka na cele oddechowe, ponieważ procesy rozkładu nie służą wyłącznie do uwolnienia energii, lecz do wytworzenia pewnych produktów przemiany materii. Oprócz dezaminacji związanej z utlenieniem istnieją w metabolizmie inne jeszcze drogi prowadzące do rozkładu aminokwasów. Wiele bakterii i grzybów tworzy z nich — przez dekarboksylację — aminy. W ten sposób powstaje np. z glikokolu metylamina ; CH2NH2 ; COe + CH*NH2. Bakterie przewodu pokarmowego wytwarzają z aminokwasów lizyny i ornityny — kadawerynę i putrescynę, związki nadające odchodom specyficzną woń. Farmakologicznie czynne aminy sporyszu, podobnie jak i pewne aminy nadające zapach kwiatom, powstają prawdopodobnie w taki sam sposób, Histamina występująca we włoskach parzących pokrzywy pochodzi z histydyny. Roślina różni się od zwierzęcia nie tylko wybitnymi zdolnościami syntetycznymi, lecz również uderzającym brakiem wydzielania substancji zawierających azot. Ten cenny pierwiastek jest przerabiany całkowicie, przynajmniej w roślinach wyższych, w wewnętrznym cyklu przemiany materii; amoniak uwalniający się przy dezaminacji zostaje natychmiast wiązany lub magazynowany przejściowo, jeżeli w danej chwili nie znajduje zastosowania przy syntezie białka. Zwierzę tworząc mocznik, neutralizuje również szkodliwe działanie amoniaku powstającego podczas rozkładu białka. Substancję tę jednak, jako bezużyteczną w przemianie materii; wydala w moczu. Roślina wyższa postępuje oszczędniej dzięki temu, że jest obdarzona większymi możliwościami syntezy. Te gatunki (np. rabarbar), które gromadzą w soku komórkowym znaczne ilości kwasów organicznych, mogą za ich pomocą zobojętniać amoniak (typ kwasowy roślin). W większości jednak roślin rolę substancji uwalniającej ją od wolnego amoniaku spełniają poprzednio wspomniane już kwasy asparagi nowy i glutaminowy, przy czym powstają odpowiednie amidy tych kwasów — asparagina i glutamina. Amidy te często gromadzą się w roślinie w większych ilościach i mogą być nawet w tej postaci transportowane (typ anidow y). Amoniak związany w nich może być łatwo odłączony i zużyty do syntezy nowych aminokwasów. [hasła pokrewne: , osuszacze powietrza, serwis niszczarek, wywoływanie zdjęć ]
[podobne: konimpex, pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe ]
[przypisy: konimpex, pieniądz kruszcowy, ogrody zimowe ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konimpex ogrody zimowe pieniądz kruszcowy