Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Procesy wstępne rozkładu białka

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Na gram związku organicznego, służącego jako donator wodoru, przypada 7—18 mg związanego azotu. W przeliczeniu na hektar gleby w stosunku rocznym wynosi to 20—40 kg nadwyżki azotowej; jeżeli chodzi o bakterie symbiotyczne, wydajność może być jeszcze większa. Z tego też powodu mikroorganizmy wiążące azot atmosferyczny mają poważny wpływ na zawartość azotu w glebach. Rozkład białka. Synteza białka nie stanowi bynajmniej zakończenia przemian azotowych w komórce roślinnej. W procesach tych, podobnie jak i w innych procesach Życiowych, nie ma okresów zastoju; istnieje natomiast stan równowagi dynamicznej pomiędzy reakcjami rozkładu i syntezy. Przeprowadzając analizę chemiczną plazmy stwierdzamy zawsze, że zawiera ona pewien procent azotu w postaci białka, pewien zaś mniejszy procent w postaci aminokwasów, amidów czy nawet soli amonowych. Zawsze bowiem obok procesów syntezy odbywa się również rozkład białek. Jest to zrozumiałe, jeśli uświadomimy sobie, że podobnie jak w każdej maszynie, tak i w plazmie ulegają z czasem zużyciu pewne submikroskopowe elementy strukturalne, które wymagają odnowienia. Z liści, głównych ośrodków syntezy, część wytworzonego białka jest odprowadzana do ośrodków wzrostu. Proces ten, analogiczny do zjawisk występujących podczas kiełkowania, poprzedzany jest przez mobilizacje, tj. częściowy rozkład już wytworzonych cząsteczek białka. Procesy wstępne rozkładu białka mają bez wątpienia charakter hydrolityczny : enzymy biorące w nich udział są to tzw. proteazy, należące do grupy hydrolaz. Rozkład wiązań peptydowych prowadzi poprzez stadium polipeptydów do uwolnienia aminokwasów. W komórkach roślinnych rozkład ten przeprowadza przede wszystkim papaina, zbliżona do analogicznego enzymu zwierzęcego — kałepsyny. Papainę aktywują różnorodne związki chemiczne (HS, HCN, cysteina, kwas askorbinowy). Aktywność tego enzymu zależy, jak się zdaje, Od pojawiania się wolnych grup —SH i od potencjału oksydoredukcyjnego komórki. Niewystarczający więc dopływ tlenu i zakłócenia w oddychaniu prowadzą do wzmożenia hydrolizy białek. Oczywiście w procesie tym odgrywają również rolę inne jeszcze czynniki. [przypisy: , blaty granitowe, pompy ciepła, meble pracowniczne ]
[hasła pokrewne: brama garażowa, cyklofosfamid, kraszkebab ]
[podobne: brama garażowa, cyklofosfamid, kraszkebab ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa cyklofosfamid kraszkebab