Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Formy płaczące drzew

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jako przykłady można tu podać tzw. formy płaczące wielu naszych drzew albo rasy o wycinanych Liściach licznych drzew liściastych i krzewów, np. Carpinus, Alnus, Ulmus, Aesculus, Fracinus, Svringa, oraz roślin zielnych, np. jaskółcze ziele (Chetidonium majus); wszystkie one są dziedzicznymi odmianami powstałymi w wyniku mutacji równoległych; niektóre z nich hodowane są niekiedy ogrodach. W ten sposób mogły więc powstać u organizmów nieraz odległych systematycznie mniej lub bardziej wyraźne i daleko idące podobieństwa w budowie całego ciała lub poszczególnych organów, np. liści albo kwiatów. Wszelako w tych konwergencjach nie należy dopatrywać się tych samych korzystnych przystosowań. W myśl bowiem takich poglądów powstawanie form w rozwoju filogenetycznym opierałoby się przede wszystkim na ciągłej, nie dającej się dokładniej zbadać tendencji do dalszego kształtowania, na ciągłym „pędzie do dalszego kształtowania” lub nawet „pędzie do doskonalenia”. Podobnie można by wówczas tłumaczyć powstawanie przystosowań; dobór bowiem eliminuje z takich szeregów rozwojowych tylko to, co jest szkodliwe. Koncepcja taka podkreśla znacznie silniej niż lamarkizm i darwinizm rolę nieznanych przyczyn, tj. wrodzonych w rozwoju filogenetycznym. Nie należy jednak zapominać o tym, że brak dotychczas jakiegokolwiek eksperymentalnego poparcia oraz innych konkretnych dowodów na korzyść koncepcji, że organizmy są zdolne do daleko idącej filogenetycznej samodzielności. Taka trudna do wyjaśnienia i zbadania samodzielność filogenetyczna prowadziłaby do wytwarzania z biegiem czasu z a w i łych i niekiedy przy tym zbieżnych postaci, wyglądających nawet czesto jak przystosowania. Zresztą ortogenetyczna ewolucja jest możliwa również bez uwzględnienia stale działającego czynnika rozwojowego. [więcej w: częsci samochodowe, stacje diagnostyczne, obsługa prawna, łańcuchy napędowe ]
[podobne: przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy, projektowanie ogrodów ]
[podobne: przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiązar dachowy, projektowanie ogrodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projektowanie ogrodów przydomowe oczyszczalnie ścieków wiązar dachowy