Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Ilosc pieniadza kruszcowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ilość pieniądza kruszcowego przy niewielkiej produkcji złota i srebra była ograniczona i często nie wystarczała na potrzeby rosnącego rynku. W tych warunkach w wyniku rozwoju handlu zaczął powstawać kredyt i banki, weksle i czeki, które zastąpiły w obiegu pieniądze kruszcowe i z czasem wpłynęły na powstanie nowych form pieniądza: pieniądza kredytowego, tj. banknotu, a wreszcie pieniądza papierowego. Pieniądz kredytowy powstaje bezpośrednio z funkcji pieniądza jako środka płatniczego i przybiera pierwotnie postać weksli. Weksel jest to dokument dłużniczy wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty _wymienionej na wekslu sumy pieniężnej do rąk określonej osoby w oznaczony-m czasie i miejscu. Osoba posiadająca taki weksel mogła go użyć w innej transakcji handlowej posługując się nim jak pieniądzem kruszcowym. W miarę rozwoju systemu kredytowego na rynku krążyło coraz więcej weksli. Weksle mało znanych wystawców niechętnie przyjmowano w obiegu towarowym, gdyż istniała możliwość niewykupienia weksla przez dłużnika, to znaczy nie- uregulowania zobowiązania wypłaty gotówki w określonym terminie. Kłopoty i ryzyko związane z realizacją weksli zaczęły przejmować banki pobierając za to pewną opłatę. Banki skupujące weksle (nazywa się to dyskontem) wypłacały posiadaczom weksli albo pieniądz kruszcowy, albo własne weksle, tzn. banknoty, które ich posiadacz mógł wymieniać w banku na monety kruszcowe. Bank, gromadząc w skarbcu pieniądze kruszcowe, dokonywał często wypłat (np. udzielając kupcom pożyczek) nie w złocie, ale w banknotach. Banknoty pełniły rolę pieniądza kredytowego. Podstawę emisji banknotów stanowiły prywatne weksle wystawiane w obrocie towarowym, które bank zakupił i przechowywał swej kasie, lub własne zapasy gotówkowe, na których podstawie udzielał. kredytu swym klientom. Banknoty emitowane przez banki szybko upowszechniały się w obiegu i z czasem całkowicie wyparły monety kruszcowe, stając się prawnym środkiem obiegowym, prawnym środkiem regulowania wszelkich zobowiązań pieniężnych. Złoto-T srebro gromadzono w bankach jako kruszcowe pokrycie pieniądza kredytowego. Zasady emisji banknotów określają ściśle ustawy państwowe. Prawo emisji mają tylko określone banki. Potrzeby zwiększonego obrotu pieniężnego i system kredytowy stworzyły banknot, który już tylko reprezentował pełnowartościową monetę kruszcową. [podobne: , identyfikacja wizualna, drzwi wejsciowe, podesty magazynowe ]
[przypisy: internetia kontakt, podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro ]
[więcej w: internetia kontakt, podesty magazynowe, szlifierki kątowe allegro ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: internetia kontakt podesty magazynowe szlifierki kątowe allegro