Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Morfologia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Morfologia zajmuje się opisem budowy i kształtu rośliny, natomiast do zadań fizjologii należy badanie poszczególnych zjawisk życiowych i. funkcji spełnianych przez organy roślinne. Fizjologia zmierza zatem do wyjaśnienia mechanizmu podstawowych zjawisk życiowych, takich jak wzrost, rozwój, rozmnażanie się, ruchy czy wrażliwość; stara się ona wykryć związki przyczynowe i siły czynne w tych procesach, aby w ten sposób umożliwić wreszcie pełne zrozumienie tego, co popularnie określa się mianem „życia”. Przy analizie zjawisk fizjologia posługuje się w coraz szerszym zakresie ścisłymi metodami doświadczalnymi — chemicznymi i fizycznymi — ponieważ w protoplazmie, stanowiącej materialne podłoże życia, procesy i prawa tak chemiczne, jak i fizyczne odgrywają bez wątpienia zasadniczą rolę. Nie będziemy tu jednak rozpatrywać bliżej zagadnienia, czy kiedykolwiek uda się całkowicie wyjaśnić zagadkę życia za pomocą skomplikowanego system u fizykochemicznego. Fizjologię roślin podzielić można na trzy wielkie działy: fizjologię przemiany materii (czyli metabolizmu), fizjologię wzrostu i rozwoju i wreszcie fizjologię ruchów. Fizjologia przemiany materii bada przemiany fizyczne i chemiczne związane nierozerwalnie z każdym zjawiskiem życiowym zachodzącym w komórkach i organach roślinnych. Podobnie jak silnik utrzymuje się w ruchu tylko dzięki zużyciu dostarczanego stale paliwa, tak i utrzymanie struktury oraz czynności żywej materii jest możliwe tylko wtedy, jeśli komórka otrzymuje i przerabia coraz to nowe substancje pokarmowe. Z tych bowiem substancji, po ich odpowiednim przekształceniu chemicznym, komórka czerpie zarówno energię konieczną dla wielu procesów życiowych, jak i materiał niezbędny dla wzrostu. Organizm utrzymuje się przy Życiu i rozmnaża się tylko dzięki stałemu rozkładowi i przekształcaniu wielu substancji. Fizjologia w zrostu i rozwoju (przemiany kształtu) zajmuje się zjawiskami wzrostu, rozwoju i rozmnażania. Badania tego działu fizjologii zmierzają do zrozumienia mechanizmu przyczynowego zjawisk związanych ze zmianą kształtu, a traktowanych przez morfologię w sposób czysto opisowy i porównawczy. [więcej w: auto zastępcze warszawa, franczyza, baterie umywalkowe, taśma led ]
[więcej w: blog białek, brama garażowa, cyklofosfamid ]
[przypisy: blog białek, brama garażowa, cyklofosfamid ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blog białek brama garażowa cyklofosfamid