Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Drogi transportu w komórce

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Drogi tego transportu w komórce nie zostały jeszcze dostatecznie poznane — nie wiadomo, czy przewodzi tylko sama plazma, czy też bierze w tym procesie udział również wakuola lub wreszcie błony komórkowe. Jak się wydaje, ruch plazmy nie odgrywa roli w tych procesach. Mamy również bardzo skąpe wiadomości o mechanizmie przenikania asymilatów z komórki do komórki i o ewentualnej roli pełnionej przez plazmodesmy w tym procesie. Godny szczególnej uwagi jest fakt, Że asymilaty Są często przewodzone przez komórki tylko w jednym kierunku, a więc biegunowo, co wskazuje, że w procesach tych nie biorą udziału wyłącznie zjawiska dyfuzyjne, lecz odgrywają w nich rolę również budowa i czynności plazmy. Wiadomości nasze o przewodzeniu na znaczne odległości ograniczają się tylko do znajomości dróg transportu asymilatów, którymi są przede wszystkim rurki sitowe. Nie należy przy tym jednak zapominać o prądach transpiracyjnych i gutacyjnych płynących stale w naczyniach od korzeni do liści. Dzięki nim bowiem odbywa się częściowo przewodzenie soli mineralnych, a okresowo, podczas „płaczu wiosennego”, także substancji organicznych; transport ten z konieczności jest jednokierunkowy. Mechanizm transportu asymilatów w rurkach sitowych jest jeszcze całkowicie nie wyjaśniony. Szybkość przewodzenia wzrasta wraz z temperaturą i może osiągnąć wartości do kilku dcm/godz. Kierunek transportu może się zmieniać. Rurki sitowe zawierają żywą plazmę, która wypełnia pory sit, a przez wydzielanie w nich kalozy może regulować szybkość przewodzenia, a nawet zupełnie je zahamować. Plazma zatem bierze przypuszczalnie aktywny udział w tym procesie. [przypisy: , podesty ruchome, regały magazynowe, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: apartamenty wynajem nieruchomości podesty ruchome regały magazynowe