Tworzywa sztuczne
Just another WordPress site

Towar i jego podstawowe cechy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Cóż zatem stanowi podstawę określania wartości wymiennej towarów, relacji ilościowej, w jakiej wymieniane są na rynku? Przy powierzchowne] analizie wymiany łatwo możemy ulegać złudzeniu, że wartość wymienna określana jest za pomocą wartości użytkowej towarów. Jednakże po głębszym zastanowieniu się musimy dojść do wniosku, że takie ujęcie zagadnienia jest błędne. Wartość użytkowa jest tą właściwością, która różni towary od siebie, która sprawia, że wymiana jest konieczna. Producenci wymieniają towary między sobą właśnie dlatego, że mają one różną wartość użytkową, . że zaspokajają różne potrzeby. Porównywać możemy towary tylko wtedy, gdy mają one wspólne cechy jakościowe. Tak wiec podstawą porównywania jednego towaru z innym nie może być wartość użytkowa, odmienna dla każdego z nich. Jako wartości użytkowe towary różnią się od siebie jakością, jako wartości wymienne mogą różnić się tylko ilością, a więc nie wartość użytkowa stanowi podstawę porównywania ich ze sobą przy ustalaniu relacji wymiennej. Wymieniane na rynku towary posiadają różne wartości użytkowe; podlegają różnym subiektywnym ocenom konsumentów, mają jednak wspólną wszystkim towarom cechę, która pozwala porównywać je przy wymianie wszystkie są produktami pracy ludzkiej . Do wytworzenia każdego towaru potrzebna jest określona ilość pracy. Prąca zużywana do wyprodukowania poszczególnych towarów tworzy ich wartość. Wartość jest to ucieleśniona w strukturze społeczna praca producentów towarów. Społeczeństwo ludzkie rozporządza określonym funduszem pracy zdolnej do wytworzenia różnorodnych produktów potrzebnych do zaspokojenia jego potrzeb. Do wytworzenia każdego towaru zużywa się cząstkę ogólnego zasobu pracy, którą dysponują producenci. To nie towar ma wartość, oznacza, że jest on produktem pracy społecznej lub – innymi słowy- że wchłonął część tej globalnej działalności społecznej. Producenci towarów, wymieniając na rynku i porównując różne towary: wymieniają produkty swej pracy, porównują zawartą w nich pracę, pracę zużytą na ich wytworzenie. [przypisy: , materiały budowlane, wywóz śmieci, kurs prawa jazdy Lublin ]
[przypisy: , ilustris, szlifierka kątowa allegro ]
[hasła pokrewne: , ilustris, szlifierka kątowa allegro ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ilustris szlifierka kątowa allegro